A kérelem benyújtásának lehetősége a kisértékű, valamint a nagyértékű gépbeszerzésekre egyaránt vonatkozhat a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet alapján legkésőbb 2013. október 18-án 18:00 óráig, avagy a keretösszeg kimerüléséig. Forráskimerülés esetén az Irányító Hatóság közleményben rendelkezik a benyújtási időszak lezárásáról.

A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35%-a lehet.

Az MVH legutolsó tájékoztatása szerint az augusztus végéig benyújtott kertészeti géptámogatási kérelmek igénye meghaladja a rendelkezésre álló 24 milliárd forintos keretösszeg 85%-át. Az Irányító Hatóság 186/2013. (VIII.14.) közleménye a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez kapcsolódó gépkatalógus módosulásáról szól, ami a 168/2013. (VII.25.) számú IH közlemény 1. számú mellékletében található, illetve a kertészeti gépkatalógus az MVH honlapján keresztül is elérhető.

A kertészeti géptámogatás pályázat célja:
A kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzése.

Pályázhatnak:
Mezőgazdasági termelők.

A pályázat részletei:
A  támogatás keretösszege 24 milliárd Ft, amelynek legalább 33%-a kisértékű gépbeszerzésekre fordítandó.
A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35%-a.

A támogatás jellege: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatási kérelem benyújtási időszakban a pályázó csak egyetlen támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a  támogatási kérelme tárgyában hozott jogerős elutasító döntéssel rendelkezik vagy a korábban benyújtott támogatási kérelmét legkésőbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja.

Kisértékű gépbeszerzés: a  támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 14 285 714 Ft.

Nagyértékű gépbeszerzés: a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 142 857 143 Ft.

Kizárólag azon kertészeti traktorok támogathatóak, amelyek teljesítménye legfeljebb 75 kW.
Induló vállalkozás az  1.  § (1)  bekezdés 4.  pontja szerinti nagyértékű gépbeszerzésre támogatási kérelmet nem nyújthat be.

A pályázat benyújtása
:
Határidő: 2013. augusztus 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. október 18-án 18 óráig

Benyújtás: A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az  elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani

További részletek: www.mvh.gov.hu

Központi Ügyfélszolgálat: (1) 374-3603, (1) 374-3604

A pályázat teljes terjedelmében IDE kattintva olvasható.

A benyújtott kérelmeket az MVH a beérkezés sorrendjében bírálja el, ezért a nagy érdeklődés miatt sem érdemes várni a támogatás igénylésével.

A felfokozott érdeklődés hatására az MVH kibővítette online ügyfélszolgálati rendszerét, így az összes EMVA-ból finanszírozott jogcím és az Egységes Kérelem jogcímeivel kapcsolatos információk elérhetőek az www.mvh.gov.hu oldalon az Elektronikus ügyintézés menüpont Ügyfél tájékoztatási rendszer alkalmazásban.