Megjelent a Magyar Államkincstár 23/2024. (IV.08.) számú közleménye a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető válságtámogatás iránti kérelem benyújtásáról és igénybevételének feltételeiről.

Válságtámogatás iránti kérelmet csak olyan kérelmező nyújthat be, aki (vagy amely) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben foglalt nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett és „kérelemre nyilvántartásba vett" besorolású ügyfélként kell szerepelnie a Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.

A válságtámogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki vagy amely

a) a területet a Támogatási törvény 44. § (7) bekezdésében meghatározott jogcímen jogszerűen használja;

b) a válságtámogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt; megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek; és vállalja, hogy a támogatott tevékenységét legalább 2024. december 31-éig folytatja;

c) a válságtámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve; arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e, valamint a kapcsolt vállalkozások nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról, arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal és a b) pontban felsoroltakról.


A válságtámogatás alapja a kérelmező – 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti – válságtámogatás iránti kérelmében hektárban feltüntetett és fenyőnövénnyel ténylegesen fedett karácsonyfa-ültetvény nagysága.

A válságtámogatás mértéke hektáronként legfeljebb 73 000 forint azzal a feltétellel, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kérelmező és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló, a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt.

A kérelem elektronikus űrlapon

2024. április 15. 00:00:00 és 2024. április 30. 23:59:59 között

az Elektronikus kérelemkezelés → Piaci intézkedések → Válságtámogatás → Válságtámogatás - Karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatás menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

További információ és részletek itt olvashatók.

Hirdetés –

A mezőgazdasági pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatban érdemes naprakész tudásra szert tenni, segítünk! Legyen szó pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről, közvetlen támogatásokról vagy beruházási pályázatokról, kifizetődik a tájékozottság, csekkoljon be hozzánk, és ne maradjon le semmiről!

Indexkép: Shutterstock