fmcA Tripali® gyomirtó hatását három hatóanyag garantálja. Összetétele: 105 g/kg floraszulam +82,8 g/kg metszulfuron-metil+ 83 g/kg tribenuron-metil. A metszulfuron-metil és a tribenuron-metil hatóanyagok a szulfonil-karbamid hatóanyagcsoportba, a floraszulam hatóanyag pedig a triazol-pirimidin szulfonanilid hatóanyagcsoportba tartozik.

A Tripali® mindhárom hatóanyaga acetolaktát-szintetáz (ALS) enzim gátlók. Ez az enzim részt vesz az esszenciális aminosavak előállításában. Az ALS enzim gátlása a növényi sejtosztódás és növekedés gyors leállítását eredményezi. A Tripali® gyomirtóval kezelt érzékeny gyomok elpusztulnak. A gabonafélék jól tolerálják a Tripali® hatását, mert gyorsan lebontják a hatóanyagokat (1. ábra).

1. ábra

1.ábra: Tripali® gyomirtóval kezelt kalászosok terméshozama a kezeletlen kontroll %-ában kifejezve.

A készítményt tavasszal, posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 3 leveles állapotától a zászlóslevél megjelenéséig. A ragadós galaj 2-3 levélörvös fejlettségekor, a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 leveles korukban, a mezei acat tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre. Dózisa 37-50 g/ha. Mezei acat ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni. Erős ragadósgalaj-fertőzés esetén, vagy 3-5 örvös fejlettségű egyedek ellen önmagában az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni.

Minden esetben tegyük hozzá a termékhez biztosított Trend® 90 nedvesítőszert. A termék a kultúrnövény fejlettségéhez rugalmasan felhasználható, de mivel nem tartalmaz hormon típusú gyomirtó szert, így hidegben is jól működik, korai felhasználásra kiválóan alkalmas. Más gyomirtó szerekhez hasonlóan kiváló hatással rendelkezik a legfontosabb kétszikű gabonagyomok ellen (2. ábra).

2.ábra

2. ábra Tripali® gyomirtási spektruma

A Tripali® korai kijuttatásban ragadós galajjal erősen fertőzött területen is megállja a helyét.

TRipali

Tripali® 42 g/ha + Trend® 90 0,1% Dalmand, 2014 (jobbra kezeletlen, balra Tripali® +Trend®)

A Tripali® gyorsan oldódik a permetlében és rendkívül jól keverhető egyéb anyagokkal. 330 keverési tesztet végeztek vele Európában, ebből 90 növényvédő szerrel, többek között szárszilárdítókkal is: Stabilan*, Medax Top**.

Kiemelhető a felhasználás utáni gyors és könnyű permetező tisztítás, ami által elkerülhetőek a gabona gyomirtás utáni egyéb kultúrák károsodása a nehéz tartálytisztítás miatt. A készítmény 50 g/ha-os dózisának kijuttatását követően ugyanabban az évben csak őszi kalászos és őszi káposztarepce vethető. Őszi káposztarepce csak a 6,5-nél alacsonyabb pH értékű talajokon, a Tripali® kezelést követő 120 nap után, mélyszántást követően vethető. Kezelés utáni évben cukorrépa kivételével bármilyen szántóföldi kultúra vethető.

www.fmcagro.hu
FMC-Agro Hungary Kft.

A növényvédő szereket biztonságosan és felelősséggel használja! Kérjük mindig kövesse a készítmény címkéjén leírtakat annak alkalmazásakor! Az ® jellel jelölt termékek az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkanevei. A *Stabilan a Nufarm, a **Meddax Top a BASF bejegyzett márkaneve