A pályázati felhívás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, a víz mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása.

A felhívás keretében a támogatható tevékenységek köre az alábbi:
a) Területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, fejlesztése, a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken (vízkormányzási művek, vízvisszatartásra szolgáló műtárgy, vízvisszatartásra alkalmas terület, átművelhető lokalizációs töltés kialakítása).
b) Erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése (terasz, sánc, padka, bakhát, rőzsefonat, talajfogó gát, gyepes gyűjtőárok).

A módosítás szerint (3.3. fejezet) a vízvisszatartást szolgáló területen összegyűlt víz öntözésre használható, az alábbi mondat törlésre került: „a vízvisszatartást szolgáló területen összegyűlt víz, továbbá a kialakított vízvisszatartást szolgáló létesítmény öntözésre nem használható”.

Támogatási kérelmet a módosítás szerint azon aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be (4.1. fejezet), akik vagy amelyek:
• az államháztartásról szóló törvény értelmében átlátható szervezetnek minősülnek, 
• a MÁK által vezetett ügyfélnyilvántartási rendszerben szerepelnek, és bejelentette a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését és fizetési számlaszámát, annak devizanemét.

víz

A pályázati felhívás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, a víz mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása – fotó: Shutterstock

Az alábbi két pont már nem szerepel a feltételek között, ezek kerültek törlésre (4.1 fejezet): 
a) pont vonatkozásában: akiknek a célterületbe bevonni kívánt területeik a MePAR-ban foglalt belvíz veszélyeztetett területek területi lehatárolásában érintettek; 
b) pont esetében a beruházással érintett földrészlet vonatkozásában: mechanikai szakvélemény általi alátámasztással rendelkeznek, valamint túlzott mennyiségű csapadék vagy mederből kilépő víz által okozott vízkárra vonatkozó vízügyi igazolással rendelkeznek, melyet a területileg illetékes vízügyi igazgatási szerv állít ki.

A támogatás (5.1. fejezet) továbbra is forintban kerül kifizetésre, azonban az euró/forint átváltási arány nem a kifizetésigénylés évének január 1-jén, hanem a folyósítás évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyama szerint kerül meghatározásra.

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. március 1. napjáig van lehetőség, a következő értékelési határnap 2018. június 1.

A pályázat ITT érhető el.