A magtárak ablakát célszerű dróthálóval ellátni, hogy az atkákat szállító madarak berepülése ne valósulhasson meg. Betárolás előtt el kell végezni a raktár tisztítását ás fertőtlenítését. Betárolásra csak a teljesen érett 12-14% víztartalmú termények kerülhetnek. A tárolási vastagság a két métert ne haladja meg, mert annál nagyobb tömegben gyorsan növekszik a páratartalom és a hőmérséklet, ami elősegíti a káros mikroorganizmusok - Fusarium, Penicillium, Aspergillas, Mucor fajok - felszaporodását. Ennek következménye a dohosodás és a mikrotoxinok felszaporodása. A tárolás alatt felszaporodó kártevők ellen alkalmazhatók az engedélyezett növényvédő szerek. A raktárak gázosítását csak „gázmesteri” képesítéssel rendelkező szakember végezheti el. A szemes terményt betárolás előtt mérlegelni, “bizonylatolni” kell. A tárolás idejéről, a termény biológiai sajátosságaitól függően további minőség megőrzési teendőkre kerülhet sor. Bizonyos magvakat - pl. a hüvelyesekét az aratás után - meghatározott időn belül zsizsikteleníteni kell. A leszerződött, tárolt szemes terményeket elszállítás előtt zsákolni kell. Már a szerződéskötéskor a gazdálkodó ügyeljen a vevő különleges kikötéseire, így például az új egalizált zsákos csomagolásra. A vetőmagok, különösen a herefélék csak speciális tisztítás, hatósági vetőmagvizsgálatok, fémzárolás, címkézés után kerülhetnek végleges, nem egyszer különleges csomagolásba. L.