A XII. Szőlészeti és Borászati Konferenciát a herceghalmi Abacus Hotelben rendezte meg az idén a BASF. A februári tavaszt ugyan hófúvásokkal váltotta fel néhány napra az időjárás szeszélye, de ez nem tartotta vissza a szőlészek népes táborát, hogy zsúfolásig megteljen az előadásokra felkészített terme a szállónak. Merthogy fel volt készítve az elektronikus technika minden vívmányával, még iPadekkel is az interaktív kvíz játékokhoz. Kőrös Gyula marketig igazgató kérdésemre meg is jegyezte, mi ezzel is igyekszünk megbecsülni a szakembereket, ilyenek vagyunk.

 


A tanácskozás első felében megismerkedhettek a résztvevők Ausztria borgazdaságával. Dr. Rudolf Schmid az osztrák Mezőgazdasági, Erdészeti, Környezet és Vízgazdálkodási Minisztérium Bor és Melléktermék osztályának szakreferensétől megtudhattuk, hogy közel félszázezer hektáron, mintegy húszezer üzem foglakozik szőlőtermesztéssel, amelyből 2,5 millió hektoliter bor kerül a hazai piacra, amely mennyiség meg is egyezik a saját fogyasztásukkal. Érdemes észrevenni, hogy ez kb. 200 hl –t jelent üzemenként átlagosan 2,5 ha-os gazdaság mérettel. Akit érdekelnek a pontos sarokszámok, a http://tinyurl.com/rudolf-schmid oldalon megtalálhatja. A szőlész–borász gazda tapasztalatairól Wolfgang Igler adott áttekintést a Hans Igler borászat családi történelmi példáján. Ennek áttekintésre http://tinyurl.com/wolgang-igler weboldalon van lehetőség. Annyit azonban megjegyeznék, hogy a termelő és a hatóság kapcsolatának kultúrája is példaértékűnek látszott – különösen a kérdések s válaszok hitelesítették, ami nyilván erőteljesen hozzájárul a hazai piacok megtartásához a külföldi dömpingárakkal szemben.
A rendezvény második részét a szőlész szakma növényvédelmi mesterfogásai töltötték ki. Dr. Brózik Sándor területi képviselő ismertette az új gombaölő szerükkel szerzett tapasztalatokat. Tájékozatójából megtudhattuk, hogy az Enervin® márkanevű készítményük új hatóanyaga - az Initium® (ametoktradin) - hogyan fejtik ki hatását és mi a biztosítéka annak, hogy ne alakulhasson ki rezisztencia a gombaölő szerrel szemben. Az Initium újdonsága, hogy a fungicidek eddig ismert hatásmechanizmusától eltérő módon fejti ki hatását, ami egyúttal a keresztrezisztencia kialakulásának is akadálya. A hatóanyag kombinációs partnere az Enervinben a metirám.
Az elmondottakat támasztotta alá Mérai Imre szaktanácsadó beszámolója, amelyben a mintegy 100 hektáron végzett, bevezetés előtti kísérleteik eredményeit foglalta össze. Üzemi kezelések eredményeiről pedig Kökény Benő ceglédi borász és Gál József a mátraaljai térség növényvédelmi szaktanácsadója számolt be, miszerint a késői szüretig is fertőzésmentesek maradtak az ültetvények.   
Ennek az előadásnak is megtalálható az illusztrált vázlata a következő internetes címen: http://tinyurl.com/merai-brozik
Ezek után a BASF fejlesztőmérnökei vették át a szót.
Dr. Füzi István a növényvédelmi előrejelzés olyan kérdéseire kereste a választ, hogy mennyivel járul hozzá az ember és mennyivel a technika a sikeres előrejelzéshez?
A három leggyakoribb szőlőbetegségen mutatta be megfigyelésének tapasztalatait, sajátos jelzőkkel illetve egy-egy kórokozó tulajdonságait. Így a szőlő lisztharmatot rajt-cél versenyzővel jellemezte, utalva arra, hogy már a rajtnál eldől a fertőzés célba érése. A peronoszpóra erősen függ a külső körülményektől, ezért a rapszodikus versenyző címet kapta, míg a szürkepenészt az „esőmenő” jelzővel illette. Füzi dr. sok tanulságot tartalmazó előadásának részletei is megismerhetők a következő címen: http://tinyurl.com/fuzi-istvan. Az idei év előrejelzését Hoffmann Péter fogalmazta meg a tavalyi tapasztalatokra alapozva. Sőt, láthattunk egy szemléletes oszlop grafikont az eltelt 22 év fürtkárának megoszlásáról a három fő gombabetegségre a szekszárdi borvidék adataiból. A tavalyi év kórtani elemzéséből sok következtetést vont le az idei év várható fertőzési szintjére is, így pl. egy prognózisa szerint 212-ben ismét lisztharmat járvánnyal nézhetnek szembe a gazdák. Láthattunk védekezéstechnológiai javaslatokat is ráirányítva a figyelmet a védekezés szempontjából legkritikusabb időszakokra. 
Előadásának részleteivel pedig az alábbi címen ismerkedhetnek meg az érdeklődők:
http://tinyurl.com/hoffmann-peter. Végül Najat Attila kultúrafelelős ismertette a BASF megújult szőlővédelmi előrejelzési szolgáltatását, amelyet a www.szoloelorejelzes.basf.hu címen lehet majd lekérdezni áprilistól.