A TÉSZ.ÉSZ Nonprofit Kft. részéről Kaponyás Ilona köszöntötte a megjelenteket, majd átadta Papp Orsolyának, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutató Intézet szakreferensének a rendezvény moderátori teendőit, akitől megtudhattuk, hogy ez a konferencia a második ebben a témakörben. ,,Versenyképes, vegyszermentes” – avagy a megvalósított biogazdálkodás! címen rendezett szakmai konferenciát 2013. április 25-én Kölcsén a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft., az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) és a FruitVeB.

Papp Orsolya


A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte: a regisztráltak száma 60 fő fölött volt, a helyszínen közel 100 vendég jelent meg. Gazdálkodók, szaktanácsadók, szer­forgalmazók, ellenőrző szervezetek és a szakhatóság képviselői is figyelemmel kísérték a tartalmas előadásokat és a gyakorlati bemutatót. A nagyszámú, pozitív visszajelzés alapján igény mutatkozott a szakmai nap dunántúli megrendezésére, ezért a három együttműködő szervezet 2013. július 25-én a Zala megyei Gutorföldére hirdette meg a programot, hasonló tartalommal, de helyi bioalma-termelő üzem bemutatásával. A regisztráltak magas száma igazolta, hogy a Dunántúlon is időszerű volt az ökológiai gyümölcstermesztés technológiáját, jelentőségét bemutatni; egyrészt a vegyszerfelhasználás csökkentés egyre sürgetőbb feladata miatt, másrészt pedig az ökológiai gazdálkodás, mint lehetséges gazdasági kitörési pont fontos szerepet játszhat a zalai termőtáj fellendülésében.
Az előadások sorát Antyipenkó Beáta szaktanácsadó tájékoztatója nyitotta, aki az integrált gyümölcstermesztési technológia fő alapelveit foglalta össze.

Alla­cher­né Szépkuthy Katalin


A gyümölcstermesztés sarkalatos pont­jai­nak megoldási lehetőségeit Alla­cher­né Szépkuthy Katalin, a Hungária Öko Garancia Kft. ellenőre ismertette.

Az alábbiakban ebből idézünk részleteket. 
Az elmúlt években örvendetes módon mind több és több hazai eszmélt rá a hazai előállítású termékek fogyasztásának jelentőségére. A fogyasztók elvárása az, hogy egészséges, friss, „természetes”, bio vagy öko lehetőleg minél kevesebb vegyszer felhasználásával előállított élelmiszert vásárolhassanak. Ezért találkozunk a piacokon sok olyan termelővel, aki a vegyszermentességet deklarálja termékéről. Megbízhat-e a fogyasztó az ilyen nyilatkozatokban? Ha ismeri a termelőt, az általa alkalmazott módszereket, akkor talán, azonban nagyon ritka az a közvetlen kapcsolat, amely az ilyen bizalmat lehetővé teszi. A kereskedelem jellegéből fakad, hogy a termékekkel, a termelési móddal kapcsolatos elvárásokat összefoglalva, meghatározott normarendszer szerint termelt termékeket fogad el azonos minőségűnek. Az ökológiai gazdálkodás egy ilyen meghatározott értékrend mentén felépülő rendszer, alapelveit valamikor a múlt század harmincas éveiben fogalmazták meg, abban az időszakban, amikor a mezőgazdaság vegyszerezése (azaz a nagyadagú műtrágyázás, és a rovarölő, gombaölő és gyomirtó szerek felhasználása) elindult.
Az ökológiai gazdálkodás fő értéke, hogy a gazdálkodás során alkalmazott eljárásokat a környezetre gyakorolt hatásai alapján értékeli, az emberi egészséget szem előtt tartja, a termelés során a helyi erőforrásokat és a természetes folyamatokat részesíti előnyben a külső erőforrásokkal és természetidegen anyagokkal szemben, ezáltal a gazdaságon belül zárt anyag- és energiaáramlás megvalósítására törekszik. Az ökológiai gazdálkodásban a növényvédelemre és a tápanyag-utánpótlásra használt anyagok, a takarmányozás, valamint a feldolgozás során alkalmazható adalék- és segédanyagok köre szigorúan szabályozott. Genetikailag módosított összetevőket, vagy ezek származékait tartalmazó terméket sem lehet felhasználni. Az iparszerű állattartást elutasítja, ezért iparszerű állattartásból származó trágyák nem használhatók. Az ökológiai gazdálkodást szabályzó előírásokról, az ökotermékek ismérveiről bővebben az Európai Bizottság hivatalos honlapján tájékozódhat magyarul is: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_hu.


A kereskedelmi forgalomba kerülő „ökotermékekként” jelölt termékek előállítását élelmiszerek, takarmányok és mezőgazdasági eredetű alapanyagok esetén az ökológiai termelésről és a címkézés szabályairól szóló, a tanács 834/2007 EK rendelete szerint kell végezni. E rendelet és mellékletei írják le a termelés, feldolgozás és kereskedelem során használható anyagokat, eljárásokat, nyilvántartási kötelezettségeket.
A termelők, gyártók és a kereskedők hatósági ellenőrzés alatt állnak, azaz minden öko termelő, feldolgozó és kereskedő legalább évente egy alkalommal teljes körű ellenőrzésen esik át, melyről tanúsítványt kap. Az ellenőrzési rendszer része a tagállam (Magyarország) által működtetett takarmány és élelmiszer ellenőrzési rendszernek. Magyarországon jelenleg 2, a NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal) által elismert ellenőrző szervezet van: A Biokontroll Hungária Kft (HU-ÖKO-01) és cégünk a Hungária Öko Garancia Kft (HU-ÖKO-02). Az ellenőrző szervezetek szakmai felügyeletét a NÉBIH látja el, az ellenőrző szervezet felépítését, felkészültségét és függetlenségét a Nemzeti Akkreditációs Testület vizsgálja, mindkét szervezet elismerése szükséges az ellenőrzési tevékenység megkezdéséhez. A kereskedelmi forgalomba kerülő termékeken egységesen az EU ökológiai logoját kell az termék előállítójának feltüntetnie, megjelölve a mezőgazdasági eredetű alapanyagok termelésének helyét és az ellenőrzést végző ellenőrző szervezet kódját.
A növénytermesztéssel, különösen a termésnövelő anyagok és a növényvédő szerek alkalmazásával kapcsolatosan az alapelveket az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:

  • cél a talaj szervesanyag-tartalmának fenntartása, növelése, a talajstabilitás és a talaj biodiverzitás megőrzése, a talajtömörödés és a talajerózió megelőzése;
  • a talaj termőképességét és biológiai aktivitását többéves vetésforgóval kell fenntartani és növelni (pillangósok és más zöldtrágya-növények, valamint az állati szerves trágya vagy más szervesanyagok (komposztálás utáni) alkalmazása);
  • a biodinamikus készítmények használata megengedett;
  • a termésnövelő anyagokat a 889/2008 EK rendelet I. mellékletében találhatják meg, de a kereskedelmi termékeknek rendelkezniük kell forgalombahozatali engedéllyel;
  • támogatandó a kártevők, kórokozók természetes ellenségeinek segítése, a fajok és fajták, a vetésforgó, a termesztés-technológia körültekintő kiválasztása, alkalmazása, hőkezelési eljárások használhatók (pl. gyomperzselés);
  • a felhasználható növényvédő szerek hatóanyagait a 889/2008 EK rendelet II. mellékletében találják meg.
  • a kereskedelmi forgalomban kapható terméknek rendelkeznie kell magyarországi forgalombahozatali engedéllyel. A II mellékletben felsorolt hatóanyagok csak egy részéből érhető el Magyarországon készítmény!;
  • tőzeg kizárólag termesztőközegben használható (talajjavításra nem).
  • növényi kivonatok saját felhasználásra készíthetők.

A készítményeket (növényvédő szereket) az engedélyokiratokban meghatározott növénykultúrákban és meghatározott módon lehet használni. Egyes növényvédő szerek esetén az engedélyokiratot az engedélyezési hatóság kiterjesztette („off label” használat). A kereskedelmi forgalomban kapható készítményeket az ellenőrző szervezetként a gyártóktól, forgalmazóktól származó olyan információk alapján hagyunk jóvá, amelyek a termék forgalombahozatali engedélye nem feltétlenül tartalmaz. A termékek elbírálásának szempontjait a nemzetközi gyakorlattal összhangban alakítottuk ki, az elbírált termékekről évente listát adunk ki. Úgy gondoljuk, hogy az ágazat fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a termelők egyértelmű tájékoztatást kapjanak a termelés során felhasználható anyagokról, beleértve a termésnövelő anyagokat, növényvédő szereket, takarmányozás során felhasználható keveréktakarmányokról, premixekről és egyéb anyagokról, a feldolgozás során felhasználható segéd-, és adalékanyagokról.
A bejelentkezéshez szükséges dokumentumokat és a termelőket segítő tájékoztatókat megtalálhatják honlapunkon (www.okogarancia.hu).
A következő előadó Kolláth Péter szaktanácsadó volt, aki kitekintést adott az ökológiai gyümölcstermesztés nemzetközi helyzetére figyelemmel az európai gazdálkodásra és az exportlehetőségekre.
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. részéről Józsa László vázolta azokat a feladatokat és teendőket, amelyek egy gyümölcsös ökológiai gazdálkodásra történő átállításához szükségesek. Kihangsúlyozta, hogy ez a környezetkímélő technológia sem nélkülözi a növényvédő szerek alkalmazását, bizonyos korlátok között.
Papp Orsolya előadásának címe „Ökológia gyümölcstermesztés on-farm kísérleti rendszer” volt, amelyből néhány kísérlet adataival ismerkedhettek meg a résztvevők.

Erdősi Bálint integrált és ökológia termesztési szaktanácsadó gyakorlati tanácsokkal látta el a hallgatóságot, élvezetes, a természet tiszteletére s megbecsülésére tanító előadásával.

Tóth Ferenc

Ezután a háttéripari technológiai cégek mutatták be az öko illetve bio termesztésben számításba jöhető készítményeket, így került ismertetésre az AGRObio Hungary Kft., a Biocont Magyarország Kft., a Bistep Global Distributing Office és a Cheminova Magyarországi Kft. valamint ZFW. Hortiservice Kft. termékpalettája.
A program Tóth Ferenc ökológiai almatermelő üzemének látogatásával zárult.

drip.