Ha a nö­vé­nyek ko­rán in­dul­nak fejlődésnek és a ked­vező fel­té­te­lek ha­tá­sá­ra kez­de­ti fejlődésük gyor­san megy vég­be, sok eset­ben “kinőnek a kártevő fo­ga alól”. Hogy ezt az előnyt ki­hasz­nál­has­suk, le­hető leg­ko­ráb­ban kell vet­ni, jól előké­szí­tett vetőágy­ba, a nö­vé­nyek szá­má­ra ked­vező sor- és tőtá­vol­ság­ra, meg­fe­lelő ve­tés­mély­ség­re. Már­cius a szo­ro­san vett nö­vény­vé­del­mi mun­kák nézőpont­já­ból is kri­ti­kus időszak, ugyanis ilyen­kor ke­rül sor az ala­po­zó, le­mo­só per­me­te­zé­sek­re, ame­lyek az egész év­re be­fo­lyá­sol­ják több kártevő és nö­vény­be­teg­ség el­le­ni vé­de­lem esé­lyeit
.

VETÉS, ÜLTETÉS MÁRCIUSBAN


PALÁNTANEVELÉS

A palántanevelést végezhetjük szaporító ládában, de otthon jobb tejfeles poharakba vetni, mert kiültetéskor a kis növények földdel együtt kerülnek állandó helyükre így nem sérül a gyökerük. Vetés előtt a poharakat alul ki kell lyukasztani. Ha sok mag kerül egy pohárba, kelés után egyelni kell. Egy pohárban csak 1-3 növény maradhat, mert másként felnyurgulnak és gyengék lesznek a palánták. A zeller és a káposztafélék palántaneveléséhez a hónap elején vessenek magot. A zeller gumói ugyanis csak akkor nőnek meg jól, ha palántáról nevelik. A zeller palántanevelése 8–9 hétig tart. A rövid tenyészidejű (korai) káposzta, kelkáposzta, karalábé magvetése is most időszerű, mert a palántákat így 6–7 hét múlva ültethetjük ki. A korai karfiol palántanevelése 8 hetet igényel. A hónap vége feléé kezdhetik a paradicsom, a paprika és a tojásgyümölcs palántanevelését is, ami 8–9 hét, s így a kiültetésre a májusi fagyok után kerülhet majd sor.

PALÁNTÁZÁS

Egyelőre csak szamócát lehet palántázni, vagyis a rossz helyen legyökeresedett, indáról nőtt példányokat pótlásként vagy pedig új parcella létesítése végett átültetni. Ebből az idén rendes termést nem remélhetünk, hiszen a nyár vége a szamócaültetés optimális ideje.

KERTI VIRÁGOK

A virágágyat a növények mérete és színe alapján tervezzék. Az egynyáriakat és évelőket okosabb külön helyre tenni, mert így jobban kezelhetők a virágágyak.

Egynyáriak (amelyeket évente újra kell vetni): borzaskata, búzavirág), csillagfürt, diszlen, diszmák és diszpipacs, egynyári ciprus, estike, illatos lednek, illatos ternye, kaliforniai liliom, kaliforniai mák, körömvirág, margaréta, menyecskeszem, nyári azalea, ördögszem, porcsin, rezeda, tatár virág, törpe hajnalka, trombitavirág.

Fagymentes helyen teleltetett évelők: kardvirág, kála.

NÖVÉNYVÉDELEM

Tél végi lemosó permetezés kártevők ellen: A tél végi lemosó permetezés annál hatásosabb, minél később végezzük el, amikor a telelő kártevők élettevékenysége – elsősorban a légzése – megélénkül. Az atkák, a pajzstetvek, körte-levélbolhák, a fákon telelő levéltetvek, vértetvek és még néhány más kártevő későbbi elszaporodásának üteme is ettől függ.

A modern készítmények, a AGROL, AGROL PLUS, NEVIKÉN, BIOLA, VEKTAFID használata minden szempontból biztonságos, mert ezek növénykímélő, “szelíd” anyagok. Annyira, hogy a fáknak még az sem árt, ha a permetezés a rügypattanás idejére esik. Ez a kedvező tulajdonságuk annak köszönhető, hogy hatóanyaguk a kozmetikai krémekben, olajokban használt finom olajok rokona, vagy étkezési növényolaj. Ezeket még a biokertekben is használhatják, mert az emberre is teljesen ártalmatlanok. Ez a kezelés feltétlenül szükséges takácsatkák, pajzstetvek, levéltetvek és még több más kártevő ellen almatermésü gyümölcsfákon, szilván, továbbá számos díszcserjén is.

Lemosó permetezés gombabetegségek ellen: A gyümölcsfák (alma, körte, cseresznye, meggy, dió stb.) gombabetegségei ellen réz-tartalmú lemosó permetezésre van szükség (BORDÓI LÉ, RÉZOXIKLORID, ROKKOL, CHAMPION, VITRA, ASTRA, stb.), mert az enyhe tél miatt minden kórokozó nagyon sikeresen áttelelt.

Dr. Benedek Pál
egyetemi tanár, Mosonmagyaróvár


A cikket letöltheti, ha a ,,Teljes cikk letöltésére' kattint.