A támogatás mértéke (intenzitása) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő igénylők esetében a vásárolt gépek nettó értékének 30%-a, míg nagyvállalatoknál annak 20%-a. Az igényelt támogatás összegének meg kell haladnia az 1 millió forintot, de nem lehet több mint 400 millió forint. A 2010/2011. borpiaci évre meghatározott keretösszeg mintegy 2 milliárd forint, amelyből a még rendelkezésre álló forrás több mint 1,8 milliárd forint. 
Támogatást a Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) közzétett borászati gépkatalógusban szereplő gépekre lehet igényelni. A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok a 145/2010. (IX. 30.) MVH közlemény mellékleteként letölthetőek a honlapról.

Egy kérelmező egy borpiaci évben csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, ami azonban több gépre is vonatkozhat. A támogatás csak 2010. szeptember 25-ét követően vásárolt gépre igényelhető, a vételárat a kérelem benyújtásáig teljes egészében ki kell fizetni. A benyújtott támogatási kérelmeket az MVH a beérkezés sorrendjében bírálja el.