Egyéni tervet a VM rendelet értelmében az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet nyújthat be, aki (amely) a szerkezetátalakításban részesített/részesíteni kívánt ültetvény használója, és rendelkezik érvényes, az MVH vagy a hegybíró által kiadott - a tevékenység végrehajtására vonatkozó - engedéllyel. A benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be, amelynek összhangban kell lennie a borvidék hatályos szerkezetátalakítási és -átállítási tervével. A borvidéki tervek a 47/2013. (II. 25.) MVH Közlemény mellékleteként megtalálhatók az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu). Az egyéni terv benyújtásához szükséges nyomtatványok a 169/2013. (X. 15.) MVH közlemény mellékleteiként érhetők el a hivatal honlapján.

Figyelem! Az egyéni terv benyújtása előtt érdemes meggyőződni a földterület tényleges tulajdonviszonyairól. Amennyiben a tevékenység nem saját tulajdonú, illetve más jogával terhelt ingatlanon valósult vagy valósul meg, úgy az egyéni tervhez csatolni kell az említett VM rendelet 4. számú melléklete szerinti hozzájáruló nyilatkozato(ka)t.

Illusztráció: halas.net