A termelői csoportok támogatását szabályozó 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet szerint a 2006-ban végleges állami elismerést szerző termelői csoportok, új támogatási igényeiket augusztusban adhatták be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). A rendelet 7. paragrafusának 2. bekezdése tartalmaz egy másik lehetőséget is, arra az esetre, ha beérkező kérelmek nem merítik ki termelői csoportok számára rendelkezésre álló pénzügyi keretet. Eszerint az MVH közlemény útján megnyithat egy második beadási időszakot is november 1-e és 30-a között.

A 2006-ban lekötetlenül maradt jelentős források - ezek eredeti célnak megfelelő - felhasználása fontos agrárgazdasági érdek. Novemberben tehát minden elismert – de a támogatási rendszerben még nem résztvevő – termelői csoport az augusztusival megegyező feltételek mellett adhat be támogatási kérelmet az MVH-hoz. A támogatáshoz jutás alapfeltétele a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által kiadható állami elismerési határozat megszerzése. Ehhez pedig teljesíteni kell a többször módosított 81/2004. (V. 4.) FVM rendeletben lefektetett feltételeket. Mindenekelőtt a rendelet szellemiségének és előírásainak megfelelően meg kell alakítani a termelői csoport jogi alapját képező szövetkezetet vagy korlátolt felelősségű társaságot, majd egy pályázat elkészítésével kell igazolni a szervezet jogszabály szerinti működését. A pályázat tartalmi követelményeiről szintén a már hivatkozott jogszabály ad eligazítást. A pályázatot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) dolgozza fel. Az agrártárcánál működő szakbizottság megfogalmazza a javaslatot, amely alapján a miniszter kialakítja döntését az állami elismerés kérdésében. A szóban forgó eljárás lefolytatásának időtartama 30 nap. De természetesen a szaktárca – az ésszerűség és a lehetőségek határain belül – mindent elkövet a gyors elbírálás gyors érdekében. A jelenlegi gyakorlat szerint az október végéig beérkező – alapvető tartalmi hibáktól és tisztázatlan kérdésektől mentes – pályázatok bírálata bizonyosan megtörténik november vége előtt. A miniszter által kiadott határozat másolatával a MVH honlapján közzétett formanyomtatványok kitöltésével a támogatási kérelem így a támogatási időszak utolsó napjáig beadható. A határidő szorítása miatt előnyben vannak azok a termelői csoportok, ahol a szerveződés és a pályázat kidolgozása már folyamatban van. De megfelelően gyors döntéshozatal és ügyintézés mellett a csak most formálódó termelői csoportok előtt is nyitva áll a támogatás elnyerésének lehetősége – állítják a minisztériumi szakértők. Az elismerés folyamatát gördülékenyebbé teszi a jól kidolgozott tartalmi, formai hibáktól, hiányosságoktól mentes pályázat beadása, amely bírálat során nem igényel hiánypótlást, helyszíni szemlét vagy más kiegészítést.