Ghimessy László : A fafeldolgozás évgyűrűi

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
1900 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
200
Könyv mérete:
mm x mm
Leírás:

A fa ma is a legkedveltebb anyagok egyike, közvetlen környezetünk meghatározója.

A kiváló szerző az emberiség kezdetétől követi nyomon azt a folyamatot, minek következtében mára már nélkülözhetetlen alapanyaggá vált a fa.

Oknyomozó történelem: 40 000 év, melyben szorosan összefonódik az emberiség és a fa története.

1900 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Bevezető      
A fa és megmunkálása    
  
    A fa anyagának legfőbb jellemzői        
    A fát megmunkáló szerszámok anyagaival szemben támasztott legfontosabb követelmények        
    A penge befogásának alapvető fontossága        
    A fába hatoló szerszám alakjával szemben támasztott legfontosabb követelmények       
    A fa ellenállásának legyőzéséhez szükséges erővel kapcsolatos gondolatok        
A famegmunkáló szerszámok fejlődésének történeti folyamata      
    Az őskor embereinek szükségletei, a fa szerepe      
    A fa korai megmunkálása        
A második technikai forradalom: a fémkorszak        
    Az új szerszámok anyagai       
    A balta fejlődése        
    A fűrész és technológiája       
    Új famegmunkálási lehetőségek, a közlekedés továbbfejlődése   
    A famegmunkáló szerszámok elterjedése, kialakulása és hatásai a mindennapi életre       
A középkor és újkor famegmunkáló szerszámai      
    A szakmák teljes szétválása       
A legújabb kor. Függetlenné válás a helyi természeti viszonyoktól        
    A gőzgép megjelenése és hatása a famegmunkáló szerszámok fejlődésére      
A motoros meghajtások megjelenése és jelentősége        
    A villanymotor jelentősége a fafeldolgozásban        
    A nagy fordulatszámú benzinmotorok megjelenése és jelentősége        
A mai famegmunkáló szerszámok       
    A fakitermelés és szerszámai        
    Az elsődleges fafeldolgozás gépei        
    A faanyagok további feldolgozásának gépei      
    A famegmunkálást segítő gépi berendezések      
A mai kézi famegmunkáló szerszámok     
Összefoglaló         
Irodalomjegyzék    
Ábrák jegyzéke        
Képek jegyzéke   

[bezárás x]