Takács József : A magyar parasztság sorsfordulói (1514-2003)

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
2000 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
178
Könyv mérete:
168x268 mm x mm
Leírás:

A parasztság évszázadokon át a társadalom alapját, a legnépesebb osztályát jelentette. Forrása, szülője, de főleg szenvedője volt a társadalom legtöbb esetben vajúdással járó átalakulásainak. A könyv a parasztság sorsát, társadalmi helytetét alakító, formáló események feltárására és azok hatásainak tényeken alapuló bemutatására vállalkozik.2000 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Bevezetés       
A parasztság helyzete a Dózsa-féle parasztfelkelés után       
    A mohácsi csatavesztés és a török megszállás stratégiai következményei     
A jobbágyok helyzete a XVII–XVIII. században  
A jobbágyfelszabadítás hatása     
A parasztság helyzete a jobbágyfelszabadítástól
az első világháborúig     
Az első világháborútól a második világháborúig (1914–1945)      
    Az első világháború utáni földreform      
Az 1945. évi földreform   
A kollektivizálás, avagy a szövetkezetek szervezésének hatása a parasztságra (1961–1989)   
A rendszerváltástól napjainkig (1990–2003)   
    A földhasználat változása      
    A mezőgazdasági munkaerő-állomány változása    
    A beruházás, fejlesztés alakulása      
    Az egyéni gazdaságok helyzete az ezredfordulón    
    A parasztság számának további alakulása      
A parasztság és a társadalom struktúrájának összefüggései, változása      
    Agrártársadalom     
    Ipari társadalom       
    Szolgáltató társadalom      
A mezőgazdasági termelés szakaszai 1850–2003 között       
    Az 1850–1870 évek közötti időszak       
    Az 1871–1914 évek közötti időszak       
    Az első és a második világháború közötti időszak (1914–1945)   
    A második világháborút követő és a rendszerváltás közötti időszak (1945–1989)     
        A gabonatermelés fejlődése   
        Biológiai alapok   
        Műtrágyázás, kemizálás     
        Műszaki, technikai háttér      
        Tárolás, raktározás      
        Sertéstenyésztés     
        Szarvasmarha-tenyésztés     
A rendszerváltástól napjainkig tartó időszak (1990–2003)
    A mezőgazdasági munka termelékenységének alakulása      
    A társadalom és a parasztság tudásszintjének növekedése   
    A mezőgazdasági szakképzés alakulása     
Felhasznált irodalom és forrásmunkák

[bezárás x]