Cselőtei László : A mezőgazdaság vonzásában

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
2000 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
336
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

A könyv szerzője a mezőgazdaság vonzásában lefolyt addigi életpályáját kívánja bemutatni, a magyar mezőgazdaságot, s a benne élő embereket szolgálva. Dr. Cselőtei László egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1954-től 1994-ig a Kertészeti Tanszék vezetője, majd kutatóprofesszora Gödöllőn. Szűkebb tudományterületei: kertészet (zöldségtermesztés), mezőgazdasági vízgazdálkdás (öntözés).



2000 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Előszó       
Bevezetés (Ahogy én akkor láttam és megéltem)        
Pályatükör        

1.    A gyökereim         
1.1    A táj (a föld) és népe        
1.2    A táj gazdasága        

2.    A gyermekkor és az ifjúság – 1925-1943
    (A /termő/ föld vonzásában)     
  
2.1    A család ahová születtem        
2.2    A „Fasor” – 1935–1943        
2.3    Hatvan éve jelent meg a „Futóhomok”

3.    Az érettségitől a Gödöllői Egyetem Kertészeti Tanszékéig
 
   – 1943-1954 (A felkészülés időszaka)        
3.1    Egyetemi éveim – 1943–1947        
3.11    A tanár és az ifjúság        
3.12    Falukutatás – tudomány – agrártudomány        
3.13    Új Magyarország felé        
3.14    Keresztútnál        
3.2    Első „igazi” munkahelyem (MOSZK-SZÖVOSZ)  – 1948–1951        
    (Magyar Orsz. Szövetkezeti Központ ?  Szövetkezetek Orsz. Szövetsége)        
3.21    Ember, szakember, vezető (Dégen Imrére emlékezve)            
3.3     Újra az egyetemen (az aspirantúra) – 1951–1954        
3.31    Porpáczy Aladár az „ember”        
3.32    Mennyi vízzel és mikor öntözzünk        
    (A zöldségnövények öntözésének első szintézise)        
        
4.    Az első 10 év a Kertészeti Tanszéken – 1954–1964
    (A Tanszék és a Mezőgazdaságtudományi Kar)        
4.1    Messziről kezdem (Köszönet Frenyó professzor úrnak)        
4.2    1956 (Emléktöredékek)        
4.3    Mozaikok egyetemi emlékeimből        
4.4    A kertészeti oktatás szemléletéről a mezőgazdasági mérnökképzésben        
4.41    A „Kertészet” c. egyetemi tankönyv bevezetése       
4.42    Zöldségtermesztés Rákospalotán az 1930-as években (Előszó)        
4.5    Tartamkísérleti rendszer kialakítása és működése a zöldségnövények öntözésének megalapozására (1954-1994)        

5.    A második 10 év a Kertészeti Tanszéken – 1964–1974
    (A Tanszék és a Magyar Tudományos Akadémia)        
5.1    A mérnöki készség fejlesztése az agrárfelsőoktatásban        
5.2    A technológiai import hatása – 1967-1977        
5.3     Az öntözés fejlesztésének alapjai a zöldségtermesztésben
    (MTA levelező tag – székfoglaló)        
5.4    „Szélesebb kiválasztódási alapot – tágabb látókört”        
5.5    Egy tanulmány születése
    Gondolatok az egyetemi oktatás szemléletéhez
    („A paradicsomtermelés fejlesztése és fejlődése” c. tanulmány előszava)    

6.    Újabb 15 év a tanszéken – 1975–1990
    (Tanszék, egyetem és közélet)        
6.1    Új irányok és feladatok a növények vízellátásában
    (MTA rendes tag – székfoglaló)        
6.2     Képviselői munkámról        
6.3    Az Országos Vízügyi Hivatal elnökének országgyűlési beszámolójához    
    (Jegyzőkönyv az Országgyűlés 1977. június 30-i üléséről)        
6.4    Egyetemi tanévnyitó beszéd (1978)
    (Rektori székfoglaló)        
6.5    Rektori éveim 1978–1981        
6.6     Zárszámadás egy termelőszövetkezetben        
6.7    A mezőgazdaság és az élelmiszeripar az Országgyűlésben
    (Jegyzőkönyv az Országgyűlés 1981. október 8-i üléséről)        
6.8    Az oktatás és a tudomány feladatai a mezőgazdaság fejlesztésében        
6.9    A „Fasor” ébredése – („Nem halt meg csak aluszik”)        
6.10    A földhasználat és védelem az Országgyűlés előtt
    (Jegyzőkönyv az Országgyűlés 1987. március 19-i üléséről)        
6.11    A képviselők felelőssége       
6.12    40 éve jelent meg Veres Péter „A paraszti jövendő”
6.13    Országgyűlési felszólalás a mezőgazdaság adózásáról
    (Jegyzőkönyv az Országgyűlés 1989. júniusi üléséről        
6.14    Az Alkotmány módosításáról szóló törvénytervezet általános vitájához
    (Jegyzőkönyv az Országgyűlés 1989. október 17-i üléséről)        

7.  Újragondolás és szintézis – 1990 – 1994–2000        
7.1  Innen kell elindulni        
7.2  Czettler Jenő emlékére        
7.3  Az aszályról a kertészetben         
7.4    Agrár-forradalom, -reform, -politika
7.5    Az akadémiai tagválasztás problémái és hatásai az agrártudományban        
7.6    A rendszerváltás előzményei (Vitadélután a „Fasor”-ban)        

8.    2000 után        
8.1    Vízgazdálkodás – mezőgazdasági vízgazdálkodás – öntözés        
8.2    A „rész” és az „egész” a tudományban        
8.21    Egy esszé nyomában        
8.3    Kert a kastélykertben        
8.31    Ökológia – termesztés-ökológia        
8.32    In memoriam: Balogh János        
8.4    A kertészet Erdei Ferenc szemével        
8.5    A kertészet fejlődési irányai        
8.6    Tomcsányi Pál akadémiai köszöntése 80. születésnapján         

9.    Mások rólam        
9.1    Tomcsányi Pál: A 75 éves Cselőtei László akadémiai köszöntése            
9.2    Dulai Sándor: A Fasori gimnáziumtól az Akadémiáig        
9.3    Molnár M. Eszter: Egy élet a tudomány szolgálatában        
9.4    Apor Zoltán: A professzor nemcsak tanít        

Utószó        
Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhoz        
Irodalomjegyzék

[bezárás x]