Dr. Szabó Lajos : A termőföld védelme

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
2600 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
234
Könyv mérete:
148x238 mm x mm
Leírás:

Jelen munkájukban a szerzők igyekeztek elődeik/kortársaik a föld védelmére tett megállapításait saját elképzeléseik szerint rendezni, kiegészítve a saját több évtizedes megfigyeléseik eredményeivel. Remélik, hogy az írás hasznos tanácsadó lesz, és a könyvespolcon helyet foglal mindazoknál, akik a földvédelem kötelezettségével nap mint nap szembesülnek, így a főiskolai, az egyetemi, a PhD hallgatóságnál, ill. a gondolkodva cselekvő gyakorlati szakembereknél.

   

2600 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Előszó        
Bevezetés    

1.     A termőföld védelmének szerepe a talajtermékenység fenntartásában     

2.     A vízerózió (fluviális erózió) okozta talajpusztulás     
2.1.     A talajvédelem nemzetközi és hazai áttekintése     
2.2.     A talajdegradációs folyamatok alakulása a világban és hazánkban     

3.     A vízerózió (a fluviális erózió) elleni védelem   
3.1.    A vízerózió fogalma és elterjedése hazánkban     
3.2.    A vízeróziót kiváltó és befolyásoló tényezők     
3.3.    A vízerózió megnyilvánulási formái     
3.4.    A talajpusztulási folyamatok kialakulása, fejlődése az egyes talajtípusokon   
3.5.     Az erózió évenkénti talajveszteség becslése     
3.6.     A vízerózió elleni védelem általános és különleges szempontjai      
3.6.1.     Hegy- és dombvidéki területek talajvédelmének néhány szempontja 
3.7.     Agronómiai talajvédelem   
3.7.1.    A művelési ágak megválasztása és azok elhelyezése   
3.7.2.     Táblásítás     
3.7.3.     Talajművelés   
3.8.     Az ültetvények talajvédelme   
3.8.1.     Az ültetvénytelepítés alapvető talajtani és talajvédelmi jellemzői     
3.8.2.     Talajvédelmi, meliorációs tevékenység ültetvények esetében      
3.8.3.     Tereprendezési munkák   
3.8.4.     A teraszok kialakításának célja, lehetőségei     
3.8.5.     A lejtős területek meliorációja, a hegy-völgy irányú telepítés
esetében    
3.8.6.     Utak, csatornák és vízgyűjtők feladata a talajvédelemben és a megoldások lehetőségei   

4.     A szél okozta talajpusztulás (a defláció)   
4.1.     Az elsivatagosodás okai és földrajzi elterjedése      
4.2.     A deflációt, a szél okozta talajpusztulást kiváltó és befolyásoló tényezők
4.3.     A szélerózió fokozatai és megnyilvánulási formái      
4.4.     A defláció területi elterjedése és elhelyezkedése Magyarországon   
4.5.     A szélerózió (defláció) elleni védekezés   

5.     A homoktalajok elterjedése és javítása Magyarországon   
5.1.     A homoktalajok javításának főbb szempontjai   

6.     A talaj fizikai, vízgazdálkodási tulajdonságainak szerepe a termőföld védelmében    
6.1.     A talaj fizikai tulajdonságainak szerepe a termőföld védelmében     

7.     A savanyú kémhatású talajok javítása és alapvető jellemzői   
7.1.     a savanyú talajok alapvető jellemzői   
7.2.     A talajsavanyúság elterjedése és okai Magyarországon   
7.2.1.     A talajsavanyúságot kiváltó geológiai, ökológiai és antropogén tényezők
7.2.2.     A talajsavanyúság élettani és talajtani jellemzői   
7.2.3.     Néhány növény kémhatás igénye   
7.2.4.     A savanyú talajok komplex javítása   
7.2.5.     A talajjavító anyag mennyiségének és minőségének néhány alapvető szempontja    

8.     Szikes és sós talajok képződése, azok rövid jellemzése és a hasznosítás lehetőségei   
8.1.     A szikes és sós talajok képződése    
8.1.1     A szikesedés és a sós talajok létrejötte, azok rövid jellemzése     
8.2.     A szikes talajok rövid jellemzése és azok talajjavítása   
8.3.     A szikes talajok javításának célja, a talajjavítás néhány alapvető szempontja   
8.4.     A szikes- és sós talajok hasznosítási lehetőségei, különös tekintettel a kertészeti kultúrákra     

9.     Az erdők és a gyepek szerepe a talajhasznosításban és a talajvédelemben    
9.1.     Az erdő, mint termőhely   
9.2.     Az erdő kölcsönhatása a környezettel    
9.3.     A gyepgazdálkodás szerepe a talajvédelemben   

10.     Az emberi tevékenység hatása a felszíni formák és a talajviszonyok kialakulására, azok rekultivációja, rendezése     
10.1.     A talajhasználat okozta károk rövid jellemzése     
10.2.     Az antropogén hatások    
10.2.1.    A mélyművelés okozta károk a környezetre    
10.2.2.     A külszíni fejtéssel kapcsolatos rombolások   
10.3.     A felszíni bányaműveléssel kitermelt legjelentősebb anyagok   
10.4.     Melléktermékek, hulladéklerakó helyek és talajszennyezők     
10.4.1.     Néhány fontosnak ítélt hulladék jellemzője   
10.4.2.     A talajtulajdonságok és a szennyezettség határértékei – ásványi elemek   
10.4.3.     Ásványi szennyezők a talajban   
10.4.4.     A talajtulajdonságok szerepe a talajszennyezettség értékelése során
10.4.5.    A szennyezett talajok tisztításának, remediálásának néhány szempontja
10.4.6.    A talajhigiénás normák   
10.5    A környezetrendezéssel és a földhasználattal kapcsolatos néhány szempont   

11.     A magyarországi talajjavítás szemléletváltása   

12.     A földvédelem jogi szabályozása   
12.1.     A termőföld mennyiségi védelme – a földhasznosítás szabályai   
12.1.1.     A termőföld fogalma   
12.1.2.     A földhasznosítási kötelezettség művelési ág szerint     
12.1.3.     A termőföld hasznosítása más művelési ágban    
12.1.4.     A termőföld más célú hasznosítása   
12.2.     A termőföld minőségi védelme – a talajvédelem szabályozása   
12.2.1.     A talaj jogi fogalma   
12.2.2.    A földhasználó talajvédelmi kötelezettségei     
12.2.3.     Állami feladatok a talajvédelemben      
12.2.4.     A talajvédelmi hatóság      
12.2.5.     A talajszennyezésre vonatkozó szabályozási rendszer elemei     
12.3.     A földvédelmi jog szankciórendszere   
12.3.1.     A földvédelmi járulék   
12.3.2.     A földvédelmi bírság    
12.3.3.     A talajvédelmi bírság   
12.3.4.     A földvédelmi jog szabálysértési és büntetőjogi szankciói   

13.     Fogalmak   

Rövidítések   
Irodalom  
Mellékletek

[bezárás x]