Seres Antal – Felföldi János – Juhász Anikó – Kozak Anita – Szabó Márton : A zöldség-gyümölcs kisárutermelők, a TÉSZ-ek és a nagy kereskedelmi láncok kapcsolatai

Kiadó:
Agroinform
Ára:
2800 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
148
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

A nagy kereskedelmi láncoknál, nagy alapterületű hiper- és szuper­marketeknél, diszkontoknál a réspiaci termékek kivételével a közvetlen kisárutermelői zöldség-gyümölcs beszállításoknak nincs jövője, mert elaprózott kínálattal nagy számban nem léphetnek be a beszállítói körbe. Ennek oka az, hogy olyan termékpályás funkciók jelentkeznek, amelyeket az egyes kisárutermelők külön-külön nem tudnak ellátni. A kis termelési méretből eredő számos problémára a kisárutermelők összefogása, integrálása lehet az egyik eredményes megoldás. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek – a TÉSZ-ek – és azok másodlagos szervezetei lehetnek azok, amelyek a nagy kereskedelmi láncok sikeres beszállítói és erős alkupozícióval rendelkező partnerei tudnak lenni. A kisárutermelők tömegei elsősorban e szervezetekhez csatlakozva tudnak beszállítani. A zöldség-gyümölcs beszállítás növelésnek alapfeltétele a kisárutermelők szemléletének megváltozása, a kereskedelemre történő „mutogatás” és az állami eszközöktől remélt „megváltó” szerep helyett a nagy kereskedelmi láncok – mint nagyvevők – igényeihez történő marketingszerű alkalmazkodás. Meg kellene változtatniuk alapállásukat, hozzáállásukat, fokozni kellene tanulási és változtatási készségüket. Fel kellene ismerniük az előnyöket, melyek a TÉSZ-eken keresztül a nagy kereskedelmi láncokba történő beszállítással járnak: biztos piac- és fizetőképes vásárló, minőségbiztosítási rendszerek, fejlesztés és innováció.

2800 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalom

BEVEZETŐ   
      

1.     KÜLFÖLDI TENDENCIÁK  
    
1.1    A kereskedelem koncentrációjának hatása a kisárutermelésre általában      
1.1.1  A nagyméretű kereskedelem igényei a beszállítókkal szemben       
1.1.2  A nagyméretű kereskedelem és a kisméretű termelés közötti  konfliktusok  
1.1.3  A kisméretű termelők válaszai a kereskedelmi koncentráció okozta
            kihívásokra és az alkalmazkodóképesség növelésének lehetőségei      
1.1.4  A kormányzat és egyéb szervezetek szerepe a kisárutermelők alkalmazkodásában  
1.2    A nagy élelmiszer-kereskedelmi láncok által támasztott igények hatása a zöldség-gyümölcs kisárutermelőkre   
1.2.1     A zöldség-gyümölcs kiskereskedelem átalakulása     
1.2.2    Az élelmiszer-kiskereskedelem koncentrációjának hatása és a nagy kereskedelmi láncok üzleti stratégiájából adódó elvárások a zöldség-
1.2.3    A kis- és közepes zöldség- és gyümölcstermelők üzemméretből adódó objektív nehézségei és szubjektív problémái
1.2.4    A zöldségek és gyümölcsök speciális termékkör jellegéből adodó értékesítési nehézségek, sajátosságok     
1.3     Termelői szervezetek   
1.3.1    Termelői szervezetek az Európai Unióban
1.3.2    Termelői szervezetek integrátori szerepvállalása    
1.3.2    A termelői szervezetek szerepét befolyásoló kritikus tényezők      
1.4    A zöldség-gyümölcs termelés és kereskedelem szerkezete Spanyolországban – egy sikeres termelési, értékesítési rendszer    
1.4.1    Zöldség- és gyümölcstermelés        
1.4.2    Stratégiai lépések a vezető piaci pozíció fenntartása és javítása érdekében       
1.4.3    Zöldség- és gyümölcstermelést koordináló szervezetek       
1.4.4    Tanulságok és következtetések        

2. HAZAI TENDENCIÁK    
2.1  A bolti élelmiszer-kiskereskedelem és a zöldség-gyümölcs termelés vállalati koncentrációja makroszintű adatok alapján     
2.2 Adatbázis és módszer  
2.3 Eredmények 
2.4  A zöldség-gyümölcs kisárutermelők nagy kereskedelmi láncoknak történő beszállítási lehetőségei a nagyvevői igények alapján      
2.4.1 A vizsgált láncok jellemzői    
2.4.3 A láncok beszerzési szerkezete     
2.4.4 Közvetlen kisárutermelői beszállítók   
2.4.5 A multinacionális és hazai láncok között a közvetlen kisárutermelői
            beszállítás arányában meglévő különbség okai                   

2.3.6 A közvetlen kisárutermelői beszállítás problémái     
2.4.7 A hazai felmérés és a külföldi szakirodalom alapján az európai uniós
         és a hazai tendenciák összehasonlítása     
2.5   Nagy kereskedelmi láncoknak közvetlenül beszállító sikeres zöldség-gyümölcs kisárutermelők     
2.5.1  A siker tényezői az üzletláncok oldaláról    
2.5.2  A siker kisárutermelésen belüli tényezői     
2.6    Zöldség- és gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy
        kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben       
2.6.1 A vizsgálat módszere       
2.6.2 A felmérés összegzése      

3.     KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK     
 
 3.1  Következtetések     
3.2 Javaslatok 
   
HIVATKOZÁSOK      
FÜGGELÉK

    Zöldség-gyümölcs termelői szervezetek adatszerű jellemzői az Európai Unió-
    ban és Magyarországon

[bezárás x]