Dr. Rédei Károly : Akác sarjerdő-gazdálkodás

Kiadó:
Agroinform
Ára:
1900 Ft,-
ISBN:
978-963-502-989-1
Oldalak száma:
92
Könyv mérete:
142x197 mm mm x mm
Leírás:

Jelen kiadvány az akác sarjerdő-gazdálkodás ismérveit rend-szerszerû keretbe foglalva mutatja be mértékadó szakirodalmi hátérrel, valamint a felhalmozott gyakorlati tapasztalatok és az újabb kutatás-fejlesztési és innovatív eredmények tükrében. A tárgyalt termesztési technológia ugyan régóta eredményesen alkalmazott a magyar akáctermesztésben, mindezek ellenére szerző hézagpótlónak is szánja munkáját a fafajjal való mind eredményesebb, a fatermesztés minőségi követelményeit is hatékonyan figyelembe vevő gazdálkodást segítően.

 Az akáctermesztés elismertségét nagyban segítette az a tény, hogy 2014-ben az akácot és az akácmézet az időközben megalakult Akáckoalíció hathatós segítségével hungarikummá nyilvánították. A teljességet jelentette volna, ha ugyanezt az elismerést a fafaj termesztési technológiája is megkapja. Mindez természetesen nem befolyásolja azt a nemzetközi ismertséget és elismertséget, amelyet a magyar akáctermesztés és a kapcsolódó kutató-fejlesztő tevékenység az elmúlt évtizedekben joggal vívott ki magának.

Szerző azzal a hittel bocsátja útjára e könyvet, hogy annak olvasója időtálló, jól áttekinthető, ugyanakkor gyakorlatorientált és innovatív eredményeket is magába foglaló ismeretekhez jut. A kézikönyv célját tekintve nem kizárólagosan csak a szakemberekhez kíván szólni, hanem azokhoz is, akiknek munkája bármely módon kapcsolódik az akác sarjerdő-gazdálkodáshoz.

Dr. Rédei Károly

1900 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalom

ELŐSZÓ        7
BEVEZETÉS        9
A SARJERDŐK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI         13
    1. A közönséges sarjerdő formái         14
    2. A sarjerdők különleges esetei         16
AZ AKÁC SARJERDŐ-GAZDÁLKODÁS RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE         18
AZ AKÁC SARJAZTATHATÓSÁGÁNAK BIOLÓGIAI ALAPJAI        22
AZ AKÁCÁLLOMÁNYOK FELÚJÍTÁSÁNAK FATERMÉSI 
KRITÉRUMAI         25
    A gyökérsarjról történő felújítási mód megválasztásának 
fatermési kritériumai        25
    További pédák a sarjaztathatóság megítéléséhez         32
AKÁCFELÚJÍTÁSI ESETTANULMÁNYOK        34
AKÁCOSOK GYÖKÉRSARJRÓL TÖRTÉNŐ 
FELÚJÍTÁSÁNAK TECHNOLÓGIÁJA        39
SARJEREDETŰ AKÁCOSOK NEVELÉSÉNEK IRÁNYELVEI         43
SARJEREDETŰ AKÁCOSOK FATERMÉSE, TÖMEGE         49
SARJEREDETŰ AKÁC ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK FENNTARTÁSA ÉS HOZAMA         67
AZ AKÁC SARJERDŐ-GAZDÁLKODÁS JÖVŐBENI 
PERSPEKTÍVÁJA         74
IRODALOM        77
MELLÉKLET        81

[bezárás x]