Vásáry Miklós : Az agrártámogatási rendszer adaptációja

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
3200 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
238
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

A Közös Agrárpolitika, mint az Európai Közösség egyik legjelentősebb közös politikája az elmúlt közel két évtizedben jelentős változásokon ment keresztül. Ennek keretében, a sürgető belső és külső kihívásokra adott válaszreakciók kialakítása érdekében megfogalmazott reformszakaszok eszköztárában, kiemelt szerephez jutottak a közvetlen támogatások.

A könyv részletesen bemutatja a támogatások elméleti alapjait, működési mechanizmusát, a KAP reformok fejlődése során betöltött szerepét, megjelenési formáit, valamint az egységes gazdaságtámogatási rendszert: a felépítését és a nemzeti implementáció sajátosságainak újszerű rendszerezését.
A nemzeti implementációk sorában Németország példáján keresztül plasztikusan szemlélteti a modell sajátosságait, amely az előnyként megfogalmazható szerkezeti átalakítás, a modernizáció, a hatékonyságnövelés és legitimációs problémák további fennmaradása.
A hazai agrárcsatlakozási tárgyalások előzményeinek, feltételeinek és eredményeinek elemzése után a hazai támogatási rendszer átfogó átrendeződéssel járó adaptációjának értékelésére kerül sor.

3200 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

[bezárás x]