Fericsán Kálmán : Emberfaragó idők

Kiadó:
Agroinform
Ára:
2600 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
424
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

Fericsán Kálmán hosszú évek munkájával, több száz forrás kritikai feldolgozásával készítette el az Újpest neveléstörténetét bemutató, „Emberfaragó idők” című alkotását. Számos dokumentum, jegyzőkönyv, rendelet felhasználásával, nagyfokú precizitással, a történelmi háttér jellemzésével ismerteti a különböző iskolák alapítását, fejlesztését, épületeit, valamint minden olyan intézményt, amelynek működése kapcsolódik a neveléshez. Gratulálok a szerzőnek, könyve nemcsak a szakemberek számára lesz tudományos igény, megkerülhetetlen forrásmunka, hanem mindazok érdeklődéssel olvashatják, akik Újpest múltját, történetét, iskoláit kívánják alaposabban megismerni.


Dr. Hencsei Pál
vegyészmérnök, egyetemi tanár,
az MTA doktora, sport-történész

2600 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalom

Előszó (Írta: nagykárolyi gróf Károlyi László)        9

I. Bevezetés: az újpestiség ideája        11
A terület vázlatos története        13
Az újpesti nevelőmunka főbb szakaszai        13
Szakirodalom és forrásjegyzék        15

II. Újpest Alapítólevelének ipari vonatkozásai        17
Gróf Károlyi István bölcs előrelátása        17
Szakirodalom és forrásjegyzék        21
   
III. A község ügyei (1832–1869)        29
Tanító és nótárius        36
Az első elemi iskolák        41
A Károlyi-család iskolaalapításai        42
Szakirodalom és forrásjegyzék        44

IV. A kiegyezés és az Eötvös-törvény ereje (1868–1869)        47
Elemi iskolák        50
Felsőbb népiskolák        51
Polgári iskolák        51
Tanítóképezdék        51
A működő iskolák és az új iskolatípusok        51
Az iparral kapcsolatos törvények        52
Báró Eötvös József iskolarendszere        54
Szakirodalom és forrásjegyzék        57

V. A nagyközség fejlődése (1869–1892)        59
Munka a községházán        59
Az első iskolaszék Újpesten        61
Az újpesti testnevelés és sport megalapozása        63
A látványos növekedés kezdetei        66
A községháza munkája        68
Az első elemi iskolák bővítése        68
Az első tanonciskolák        74
Az első polgári leány-iskola        76
Az első polgári fiú-iskola        79
Az első óvodák        82
Újvilági léptékkel        83
Az Újpesti Zeneművelő Egyesület és a Conservatorium indítása        87
Az első magyarországi Harmónium Üzem        88
Egy elmulasztott lehetőség        89
Szakirodalom és forrásjegyzék        104

VI. A kis lépésekkel haladás óriási eredményei (1892–1906) 
       107
A történelmi Magyarország első faipari szakiskolájának keletkezése        111
A közösségi élet alapjai        118
Az új elemi iskolák építése és fejlesztése        120
Az Újpesti Magyar Királyi Állami Faipari Szakiskola első évei        124
A községi gimnáziumból az Újpesti Magyar Királyi Főgimnázium alapítása        130
A legnagyobb magyar község apró csodái        134
Szakirodalom és forrásjegyzék        149

VII. A boldog békeidők Újpestje (1892–1914)        153
Az Osztrák–Magyar Monarchia kapcsolódásai        153
A fecsegő felszín        154
A lelkek hallgatag mélysége        155
Az európai háttér bugyrai        162
Az oktatási statisztikák        163
A gyermekmunka kérdései Európában        165
A katonai tömbök kialakulása        168
Szakirodalom és forrásjegyzék        170

VIII. A városi képviselőtestület működése (1907–1914)        173
Egy város bűvöletben        173
A Könyves Kálmán Gimnázium új épülete        180
Iskolát a faiparnak        182
Az I. sz. polgári leányiskola fejlődése        188
Az I. számú polgári fiúiskola fejlődése        191
A Clarisseum és intézményei        192
Emberi hibák és jószándékú tévedések        195
Az UTE nemzetközi hírneve        197
Források és felhasznált irodalom        198

IX.  Újpest és az első világháború (1914–1918) 
       209
Csapások és helyi küzdelmek        209
Az I. számú polgári leány-iskola munkája        211
Az I. számú polgári fiú-iskola munkája        212
A II. számú polgári iskolák beindítása        212
A Kanizsay Dorottya Leánygimnázium terve        213
Újpest proletárjai egyesülnek        214
Múzsák és okok változása        221
Szakirodalom és forrásjegyzék:        223

X. Tanácsköztársaság, proletárdiktatúra, vörös rémuralom (1919)        225
„Ki fogjuk irtani, ha kell, az egész burzsoáziát...”        225
133 nap után        235
Kis terület, nagy lélek        237
Szakirodalom és forrásjegyzék        240

XI. A Magyar Ima időszaka (1920–1944)        243
Gyöngyszemek és homokszemek        245
A gazdaság válsága, a válság gazdasága        258
A polgári iskolák működése        269
Az I. számú polgári leány-iskola        269
Az I. számú polgári fiú-iskola        272
A II. számú polgári leány-iskola        273
A II. számú polgári fiú-iskola        274
A Kanizsay Dorottya Leánygimnázium építése        275
A Könyves Kálmán Gimnázium kiemelkedése        278
Az UTE eredményei        283
A tanonciskolák helyzete        285
Az inasok, a tanoncok életéről        287
A gyermekmunka kérdései Magyarországon        290
A növekvő óvodák        295
A Szaléziek újpesti tevékenysége        296
Víz, víz, tiszta víz        297
Nincs ügy            298

A Fa- és Fémipari Szakiskola megnyitása        300

Egy mintaiskola ismérvei        304
Az országos politika jellege        307
Szakirodalom és forrásjegyzék        308

XII. Újpest a második világháborúban (1941–1944)        313
A revíziós politika sikerei        313
Felső-ipariskola Újpesten        315
Szakirodalom és forrásjegyzék        319

XIII. Új korszak küszöbén (1945–1948) 
       321
Újra változnak a múzsák és a dolgok        321
A békébe vetett reményünk        326
Az emberek nem pirultak, Újpest mégis vörösödött        328
Az iskolák is egyesülnek        336
A Szaléziek sorsa        336
Az általános iskolák megalakulása        337
A középiskolák átalakulása        338
Az iparos- és a kereskedelmi tanonciskola fejlődése        338
A Kanizsay Dorottya Leánygimnázium        340
A Faipari Technikum és a Fémipari Technikum        340
A Gyors- és Gépíró iskola        342
A Berzeviczy G. Közgazdasági Technikum megalapítása        342
A Könyves Kálmán Gimnázium        343
Szakirodalom és forrásjegyzék        345

XIV.  A főváros IV. kerülete (1949–1952)        349
Az asztalosok városa és az államosítás        349
Azok a bizonyos ötvenes évek        350
Zárszó helyett        356
Forrásaink megőrzése        360
Szakirodalom és forrásjegyzék        363

XV.    Összegezés        367
   
XVI.    Időrendi áttekintés        369
   
XVII.    Javasolt szakirodalom        377

XVIII.    Olvasói ajánlások        413

XIX. Zárszó (Írta: Dr. Derce Tamás, Újpest polgármestere)        417

[bezárás x]