Szabó Lajos : Gödöllői-dombság természeti- és gazdaságföldrajzi viszonyai, kultúrtörténete

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
2500 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
268
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

A Szent István Egyetem oktatóinak és kutatóinak egy kis csoportja évek óta hiányt jelentő kiadványt állított össze: Gödöllői-dombság természeti- és gazdaságföldrajzi viszonyai, kultúrtörténete címmel.
A könyv hasznos oktatási intézmények, könyvtárak, kutatók és érdeklődők számára egyaránt.
A kiadvány egyszerre tényfeltáró és problémamegoldó. Foglalkozik a talajjal, mint termőréteggel, az ember vagy az időjárás okozta károkkal (eróziói) egyaránt, majd megoldásokat keres ezek kivédésére, lehetőség szerinti csökkentésére.
Fontos része az időjárással foglalkozó rész, mely részben foglalkozik a 100 éves múltra visszatekinthető térségi adatokkal, részben mint a jelenlegi szolgálati rendszer előnyeivel és hibáival.
Nem kis része a kiadványnak a flórával és a faunával foglalkozó rész, hiszen a tájegységben számos fokozottan védett faj található.
Olyan unikumokkal is foglalkoznak a szerzők, melyek akár világörökségi védelmet is élvezhetnének, ilyen pl. a Csörsz-árka, annak építési körülményei, célja, a tájra gyakorolt hatása.
Az ember és a táj egységes szemlélete alapján ismertetik a  dombság településeinek műemlékeit, szobrait, emlékműveit, e táj híres szülöttjeit.
Mindezt áthatja az a szemlélet, hogy szűkebb hazánk ismeretét, sőt szeretetét már korán át kell plántálni kis és nagy gyermekek tudásanyagába.
Nem véletlen, hogy szinte mindegyik fejezet valamiképpen csatlakozik a turizmus fejlesztése témakörhöz, hiszen a szerzők hatalmas anyagi és szellemi tőke ebbéli beáramlásának lehetőségében hisznek.
Összegezve: a szerzők, remélik, hogy a kedves Olvasó részletesen megismeri hazánk ezen szép kis szegletét.

2500 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Elôszó (Enyedi, Gy.) 
Bevezetés (Szabó, L.) 
A kutatási munka célkitűzése (Szabó, L.)  
Gödöllôi-dombság topográfiai elhelyezkedése (Szabó, L.)  
Gödöllôi-dombság geológiai feltárása (Szabó, L.)  
Gödöllôi-(Monori)-dombság geomorfológiai feltárása
(A monori rész csak ábrázolva a 6. ábrán) (Szabó, L.) 
Gödöllôi-dombság talajai (Micheli, E. – Szegi, T. – Fuchs, M.) 
Gödöllôi-dombság éghajlata (Loksa, G.)
Gödöllôi-dombság eróziós viszonyai és talajvédelme
(Centeri, Cs. – Belényesi, M. – Pataki, R. – Demény, K.) 
Gödöllôi-dombság növényzete és flórája (Czóbel, Sz. – Szirmai, O.) 
Gödöllôi-dombság állatvilága (Kerényi, Z.) 
Gödöllôi-dombság környezet- és természetvédelme
(Malatinszky, Á.) 
Gödöllôi-dombság népesség földrajzi vizsgálata
(Molnár, M. – Nagy, J.) 
Gödöllôi-dombság gazdaságának jellemzôi (Husti, I.)  
Gödöllôi-dombság kultúrtörténete (Lencsés, Gy.)  
Mellékletek 

[bezárás x]