Husti István : Időgazdálkodás – általában és a mezőgazdaságban

Kiadó:
Agroinform
Ára:
2500 Ft,-
ISBN:
978-615-5666-01-8
Oldalak száma:
132
Könyv mérete:
145x220 mm x mm
Leírás:

Az idő a gondolkodva cselekvő ember sajátos erőforrása. Mindannyian rendelkezünk egy olyan időkerettel, ami életünk első pillanatától kezdve megállíthatatlanul fogy. Érdemes arra ügyelni, hogy miként bánunk ezzel a korlátozott erőforrással. Nyilván ezzel is összefügg, hogy az időgazdálkodás (angol megnevezéssel: Time Management) témakörében már eddig is számtalan hosszabb-rövidebb szakirodalmi munka született.

Jelen kiadvány két területen mindenképpen eltér az eddigi munkáktól:

Egyfelől: nemcsak a vezetők időgazdálkodásával foglalkozik, hiszen az idő ugyan általános kategória, de annak egy meghatározott hányada valamennyiünk sajátja, függetlenül attól, hogy a társadalmi ranglétra melyik fokán állunk.

Másfelől: az időgazdálkodás általános, személyhez köthető ismeretein kívül a mezőgazdálkodás néhány sajátos összefüggését is felvillantja.

A klasszikus, ma már szállóigévé vált mondás szerin: „Az idő pénz.” A Szerző (egyetemi tanár, az MTA doktora) ennél egy kicsit tovább lép, amikor állítja, hogy az idő több, mint pénz. Az idő múlásával ugyan pénzünk gyarapodhat, de a dolog fordítva nem működik, azaz: pénzünk szaporodásával nem növelhető a rendelkezésünkre álló időkeret.

Ezért is fontos az idővel való értelmes (hasznos és észszerű) gazdál­kodás; kortól nemtől, társadalmi státusztól függetlenül, minden ember számára. A könyv e gondolatok jegyében íródott.

2500 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalom

Bevezetés

I. Az időgazdálkodás általános kérdései       
1.     Néhány gondolat az idő fogalmáról       
2.     Az időgazdálkodás fő elemei     
    2.1     Fogalmi értelmezés       
    2.2     Tippek hatékony időgazdálkodáshoz (1–12)       
3.     A folyamatszervezés elvi-módszertani alapjai       
    3.1     Alapfogalmak           
    3.2     A folyamat-megismerés jelentősége     
    3.3     A folyamatok időelemzése       
4.     A normák jelentősége     
5.     Az ösztönzés szerepe       
    5.1     Az ösztönzés néhány alapeleme        
    5.2     Az anyagi ösztönzés, bérezés       
        5.2.1 A bérezési rendszer alkotóelemei       
        5.2.2 A munkakör-értékelése és a bértarifarendszer       
        5.2.3 Az ösztönzési rendszerek alaptípusai a vállalkozásoknál       
    5.3 Az ösztönzés és a stressz       
6.     Az információk megszerzésének szerepe az időgazdálkodásban      

II. Az időgazdálkodás mezőgazdasági összefüggései        
7.     Az idővel való gazdálkodás néhány mezőgazdasági sajátossága       
8.     A mezőgazdasági munkafolyamatok számbavételének sajátosságai      
    8.1 ­­    A növénytermesztési munkák számbavételének klasszikus módja   
        8.1.1 A kora tavaszi munkák       
        8.1.2 A tavaszi munkák       
        8.1.3. A nyári munkák      
        8.1.4 A kora őszi munkák      
        8.1.5 Az őszi munkák      
    8.2     Számbavétel az időbeliség alapján       
9.     Egyes mezőgazdasági munkák időérzékenysége       
    9. 1 Az időérzékenység értelmezése       
    9.2 Néhány művelet időérzékenysége       
10. A növénytermesztési munkák szervezési alapelvei és sajátosságai       
    10.1 Alapok 
        10.1.1     Alapvető szempontok      
        10.1.2     A géphasználat szervezési elvei       
        10.1.3     A gépi munkafolyamatok szervezésének gyakorlati teendői          
    10.2. A folyamatszervezés módszertani alapjai       
11. A gépkihasználás kérdései és gazdasági összefüggései       
    11.1     A kihasználás értelmezése       
    11.2     A gépkihasználás gazdasági összefüggései     
        11.2.1 A technikai kihasználás      
            11.2.1.1 A konstrukciós paraméterek kihasználása       
            11.2.1.2 Az energetikai kihasználás    
            11.2.1.3 A technikai kihasználás gazdasági hatásai       
        11.2.2     Az időkihasználás     
            11.2.2.1 A naptári éves kihasználás       
            11.2.2.2 A kampányidőszak alatti kihasználás       
            11.2.2.3 A műszaknap-kihasználás       
            11.2.2.4 Az időkihasználás gazdasági hatásai    
            11.2.2.5 Az amortizáció és az időkihasználtság        

Epilógus
Irodalomjegyzék      

[bezárás x]