Husti István : Időgazdálkodás – általában és a mezőgazdaságban

Kiadó:
Agroinform
Ára:
2500 Ft,-
ISBN:
978-615-5666-01-8
Oldalak száma:
132
Könyv mérete:
145x220 mm x mm
Leírás:

Az idő a gondolkodva cselekvő ember sajátos erőforrása. Mindannyian rendelkezünk egy olyan időkerettel, ami életünk első pillanatától kezdve megállíthatatlanul fogy. Érdemes arra ügyelni, hogy miként bánunk ezzel a korlátozott erőforrással. Nyilván ezzel is összefügg, hogy az időgazdálkodás (angol megnevezéssel: Time Management) témakörében már eddig is számtalan hosszabb-rövidebb szakirodalmi munka született.

Jelen kiadvány két területen mindenképpen eltér az eddigi munkáktól:

Egyfelől: nemcsak a vezetők időgazdálkodásával foglalkozik, hiszen az idő ugyan általános kategória, de annak egy meghatározott hányada valamennyiünk sajátja, függetlenül attól, hogy a társadalmi ranglétra melyik fokán állunk.

Másfelől: az időgazdálkodás általános, személyhez köthető ismeretein kívül a mezőgazdálkodás néhány sajátos összefüggését is felvillantja.

A klasszikus, ma már szállóigévé vált mondás szerin: „Az idő pénz.” A Szerző (egyetemi tanár, az MTA doktora) ennél egy kicsit tovább lép, amikor állítja, hogy az idő több, mint pénz. Az idő múlásával ugyan pénzünk gyarapodhat, de a dolog fordítva nem működik, azaz: pénzünk szaporodásával nem növelhető a rendelkezésünkre álló időkeret.

Ezért is fontos az idővel való értelmes (hasznos és észszerű) gazdál­kodás; kortól nemtől, társadalmi státusztól függetlenül, minden ember számára. A könyv e gondolatok jegyében íródott.

2500 Ft,-

Tartalomjegyzék

Tartalom

Bevezetés

I. Az időgazdálkodás általános kérdései       
1.     Néhány gondolat az idő fogalmáról       
2.     Az időgazdálkodás fő elemei     
    2.1     Fogalmi értelmezés       
    2.2     Tippek hatékony időgazdálkodáshoz (1–12)       
3.     A folyamatszervezés elvi-módszertani alapjai       
    3.1     Alapfogalmak           
    3.2     A folyamat-megismerés jelentősége     
    3.3     A folyamatok időelemzése       
4.     A normák jelentősége     
5.     Az ösztönzés szerepe       
    5.1     Az ösztönzés néhány alapeleme        
    5.2     Az anyagi ösztönzés, bérezés       
        5.2.1 A bérezési rendszer alkotóelemei       
        5.2.2 A munkakör-értékelése és a bértarifarendszer       
        5.2.3 Az ösztönzési rendszerek alaptípusai a vállalkozásoknál       
    5.3 Az ösztönzés és a stressz       
6.     Az információk megszerzésének szerepe az időgazdálkodásban      

II. Az időgazdálkodás mezőgazdasági összefüggései        
7.     Az idővel való gazdálkodás néhány mezőgazdasági sajátossága       
8.     A mezőgazdasági munkafolyamatok számbavételének sajátosságai      
    8.1 ­­    A növénytermesztési munkák számbavételének klasszikus módja   
        8.1.1 A kora tavaszi munkák       
        8.1.2 A tavaszi munkák       
        8.1.3. A nyári munkák      
        8.1.4 A kora őszi munkák      
        8.1.5 Az őszi munkák      
    8.2     Számbavétel az időbeliség alapján       
9.     Egyes mezőgazdasági munkák időérzékenysége       
    9. 1 Az időérzékenység értelmezése       
    9.2 Néhány művelet időérzékenysége       
10. A növénytermesztési munkák szervezési alapelvei és sajátosságai       
    10.1 Alapok 
        10.1.1     Alapvető szempontok      
        10.1.2     A géphasználat szervezési elvei       
        10.1.3     A gépi munkafolyamatok szervezésének gyakorlati teendői          
    10.2. A folyamatszervezés módszertani alapjai       
11. A gépkihasználás kérdései és gazdasági összefüggései       
    11.1     A kihasználás értelmezése       
    11.2     A gépkihasználás gazdasági összefüggései     
        11.2.1 A technikai kihasználás      
            11.2.1.1 A konstrukciós paraméterek kihasználása       
            11.2.1.2 Az energetikai kihasználás    
            11.2.1.3 A technikai kihasználás gazdasági hatásai       
        11.2.2     Az időkihasználás     
            11.2.2.1 A naptári éves kihasználás       
            11.2.2.2 A kampányidőszak alatti kihasználás       
            11.2.2.3 A műszaknap-kihasználás       
            11.2.2.4 Az időkihasználás gazdasági hatásai    
            11.2.2.5 Az amortizáció és az időkihasználtság        

Epilógus
Irodalomjegyzék      

[bezárás x]