Dr. Gonda István szerk. : Intenzív cseresznye művelési rendszerek itthon és a nagyvilágban

Kiadó:
Ára:
2100 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
120
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

A cseresznye gyakorlatilag az egész világon az érdeklődés középpontjában áll a gyümölcsfajok között. Indokolja ezt a gyümölcsének koraisága és a magas fogyasztási, élvezeti értéke. Számos országban végeznek kutatásokat az erős növekedésű cseresznyefák törpítésére, az ápolási és a szüreti munkák megkönnyítése érdekében. Európában Németország, a déli féltekén pedig Chile és Ausztrália játszik meghatározó szerepet a technológiai és fajta innovációkban, a termelésben és nem utolsó sorban az export volumenek alakításában. Könyvünkben az ezekben az országokban született, illetve alkalmazott fajta- és termesztéstechnológiai újdonságokat mutatjuk be, kiegészítve a hazai eredményeinkkel.
Balmer Martin a németországi Rajna-Pfalz tartomány gyümölcskutató intézetének vezetője, több évtizedes cseresznyével szerzett tapasztalatait osztotta meg a közelmúltban egy előadássorozat keretében a Debreceni Egyetemen. Rajna-Pfalz tartomány, amely Németország délnyugati részén fekszik, számos hasonló ökológiai sajátossággal rendelkezik, mint hazánk. Ilyenek pl. a közel egyforma csapadékmennyiség és az évi középhőmérséklet, a fagykárosodások gyakoriságai és nem utolsó sorban a talajok minőségének nagy változatossága. A Németországban született eredmények magyarországi felhasználhatóságának jó lehetőségei vannak. Előadásai esszenciáját adjuk közre a németországi és részben az európai művelési rendszerek (alanyhasználat, fajtahasználat, térállás, koronaforma, metszés és más technológiai elemek) jelenlegi helyzetéről és fejlődésének, fejlesztésének irányairól.
Tanulmányutak keretében módunk volt megismerkedni a Chile és Ausztrália cseresznyetermesztésével. Számos ültetvényt felkeresve és konzultálva a termesztőkkel, tapasztalatokat gyűjtöttünk ezeknek a cseresznyetermesztésben meghatározó helyzetű országoknak a termesztési színvonaláról, az ültetvények típusáról és a legfontosabb technológiai fejlesztéseikről.
A magyarországi klíma adottságai, a földrajzi fekvésből adódóan is igen nagymértékben különböznek ezen országokétól. Ennek ellenére a fajtahasználat, a sor- és a tőtávolság valamint a koronaforma meghatározásának és alkalmazásának elvei jól adaptálhatóak a mi körülményeinkre is. Ezen túlmenően a technikai, technológiai fejlesztések, ötletek, illetve megvalósításuk inspiráló hatású lehet a hazai alkalmazásukra is.
A fentieket követően olyan hazai intenzív cseresznyeültetvényekben végzett fajta és termesztéstechnológiai eredményeket, illetve lehetőségeket mutatunk be, amelyek jelzik azt, hogy nálunk is elindultak a cseresznye intenzitásnövelésének próbálkozásai, tartamkísérlet formájában is. Természetesen igen távol vagyunk még a fejlettebb gyümölcskultúrával rendelkező országokhoz viszonyítva, de töretlenül folytatni kell vizsgálatainkat a felzárkózás lehetőségének javítása érdekében.
Befejezésül egy rövid ökonómiai betekintést közlünk a hazai cseresznyetermesztés költség és jövedelem viszonyáról, azaz a termesztés gazdaságosságának kérdéseiről.

2100 Ft,-

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Ajánlás                7
Bevezetés            9
Köszönetnyilvánítás        10

A németországi cseresznyetermesztés (Balmer Martin)        11
    Művelési rendszer        14
    Orsó koronaformák        14
    Nyitott koronaformák        19
    Sövény koronaformák        22
    Alanyhasználat        24
    Növekedési erély és terméshozás        24
    Gyökérsarjak képződése        25
    Oltásforradás        26
    Termőhelyi hatás        28
    Fajtahasználat        29
    Aktualis kísérletek        40
    Esővédő fólia        40
    Fóliasátor alatti termesztés        43
    A termékenység növelése        45

Chile cseresznyetermesztése (Gonda I.)        49
    Nyitott koronaforma        51
    Orsó koronaforma        53
    Rügy fölötti bemetszés        55
    Korona fenntartás        57
    Termésritkítás        58
    Öntözés            58
    Fajtahasználat        58
    Átoltás            59
    Termésbiztonság        61
    Befejező gondolatok        64

Ausztrália cseresznyetermesztése (Gonda I.)        65
    Koronaformák        65
    Tatura sövény        65
    Alanyhasználat        67
    Fajtahasználat        68
    Megporzás biztosítása        68
    Öntözés            69
    Talaj                69
    Váza koronaforma        69
    Koronaalakítás        73
    Karcsú orsó korona        73
    Koronafenntartás         74
    Gyümölcsminőség javítását szolgáló beavatkozások        75
    Növekedés szabályozás        77
    Termésbiztonság        78
    Befejező gondolatok        87

Hazai intenzív cseresznye művelési rendszerek (Vaszily B., Gonda I.)        89
    Szabad orsó koronaforma        90
    Füzér orsó        93
    Növekedési tulajdonságok        95
    Megújulási tulajdonságok        97
    Fagykárosodás        99
    A gyümölcsminőség és az esővédő fóliatakarás összefüggései        101

A cseresznye ökonómiai megítélése (Apáti F.)        104
    A beruházás időszaka        105
    A termőkor időszaka        106

Utószó                115

[bezárás x]