Keszthelyi Sándor : Kártevők elleni védekezés lehetőségei

Kiadó:
Agroinform
Ára:
4950 Ft,-
ISBN:
978-615-5666-10-0
Oldalak száma:
248
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

Jelen könyv, melyet a kedves olvasó a kezében tart, felfogható akár a szerző korábbi, a „Szántóföldi növények kártevői” műve folytatásának is, de természetesen önálló könyvként is megállja helyét. Míg az előbbi a hazai szántóföldi növények kártevőinek bemutatását tartalmazza, jelen munka a növényevő kártevők összessége elleni védekezési lehetőségekre fókuszál, mindezt olvasmányos formában taglalva.
Az olvasó egy rövid történeti áttekintés, illetve a főbb környezeti hatások tárgyalása után naprakész képet kaphat korunk védekezés eljárásairól: az agrotechnikai, a fizikai, a biológiai, a kémiai védekezések mellet az integrált és a komplex védekezési szemléletekről is. Külön kiemelendő a raktári kártevők elleni védekezés részletes tárgyalása, valamint a megkülönböztetett jelentőségű kártevők kiemelése.
A szerző családi gazdálkodóként otthonos a gyakorlati növényvédelemben, egyetemi oktatóként pedig tisztában van ennek elméleti hátterével, perspektíváival és a jövő kihívásaival egyaránt. Ilyesformán az olvasó egy komplex, naprakész munkát olvashat, mely ráadásul hiánypótló is a maga témájában.

Dr. Pál-Fám Ferenc

4950 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

TARTALOM

Ajánlás  . . . .                                                                                                             

Előszó   . . . . .                                                                                                  

A kártevők elleni védekezés története                                                     

A kártevők jelentősége, az ellenük irányuló védekezések hazai és nemzetközi vonatkozásai                                                                

A kártételt és a védekezést befolyásoló hatások elemzése                  

Környezeti hatások                                                                                     

A hőmérséklet                                                                                       

A víz  25

A közeg                                                                                                

A fény                                                                                                    

Kártevő élettani hatások                                                                              

A kártevők egyedfejlődése                                                                       

A kártevők nemzedékszáma                                                                    

A kártevők telelése                                                                               

A kártevő és tápnövényének kapcsolata                                                  

Kártevők elleni agrotechnikai védekezés                                                

 Termőterület megválasztása                                                                    

 Talajművelés                                                                                               

 Tápanyag-utánpótlás                                                                                  

 Faj-, fajta-, hibridválasztás                                                                        

 Vetésszerkezet, vetés                                                                                

 Növényápolás                                                                                          

 Betakarítás                                                                                              

Kártevők elleni fizikai védekezés                                                        

 Bekerítés, növényborítás, nyílászárók elfedése                                       

 Kaolin részecskefilm technológia                                                              

 Talajtakarás                                                                                               

 Kártevők elriasztása                                                                                   

 Élő- és telelőhely fizikai állapotának átalakítása                                         

 Fizikai kártevő csapdázási módszerek                                                          

 A fénycsapda, mint védekezési eszköz                                                         

 Szilikátok, inert porok kártevők elleni alkalmazása                                      

Kártevők elleni biológiai védekezés                                                        

     A természetes ellenségek tevékenységének elősegítése                          

Agrárélőhelyek szegélyterületeinek megőrzése, védelme                          

     A természetes ellenségek betelepítése                                                    

     A természetes ellenségek biopeszticidként történő felhasználása           

Zoofág mikroorganizmusok, mint biopeszticidek                                     

Zoofág fonálférgek, mint biopeszticidek                                                   

Zoofág rovarok, mint biopeszticidek                                                        

Ragadozó atkák és pókok, mint biopeszticidek                                       

     Ivari kommunikációt kiaknázó védekezési módszerek                             

Feromoncsapda, mint védekezési eszköz                                             

Feromon légtérterítés, avagy a konfúziós technika                            

     Az autócid védekezés                                                                          

A konvencionális növénynemesítés kártevők elleni alkalmazásának
eredményei                                                                                        

     Biotechnológia módszerek (GM) kártevők elleni alkalmazása                 

A Bt-növényekkel szemben kialakuló rezisztencia                                 

 Egyéb biológiai védekezési módszerek                                                         

Arbuszkuláris mikorrhiza kapcsolatok                                                    

Biostimulátorok felhasználása                                                                

Kompetitív kiszorítás                                                                          

Másodlagos növényi metabolitok felhasználása                                    

A polikultúrás termesztés                                                           

Kártevők elleni kémiai védekezés                                                          

 Zoocidek fogalma, csoportosítása                                                               

 Zoocidek hatásmechanizmusai                                                                 

 Fontosabb zoocid hatóanyag csoportok                                                      

Szervetlen anyagok, ásványolajok                                                           

Piretroidok                                                                                            

Klórozott szénhidrogének                                                                      

Szerves foszforsavészterek                                                                      

Karbamát inszekticidek                                                                         

Neonikotinoidok                                                                                   

Antranilsav származékok                                                                       

Kitinszintézis gátlók                                                                              

Rovarok hormonháztartását befolyásoló szerek                                      

Bt-toxin analógok                                                                                  

Egyéb hatóanyagok, hatóanyag csoportok                                               

 Zoocidekkel szemben kialakuló rezisztencia                                                

 Zoocidek formázása, formulációi                                                                

 Zoocidek kijuttatás technológiái                                                                 

Vetőmagcsávázás                                                                                  

Talajfertőtlenítés                                                                                  

Szilárd rovarölő szer kijuttatási eljárások                                               

Folyékony rovarölő szer kijuttatási eljárások                                           

 Insectigation technológia                                                   

Légi állományvédelem                                                                          

Kártevők elleni védekezés virágzó kultúrákban                                            

A hagyományos és szelektív méhkímélő technológia                               

Virágzó kultúrák rovarölő szeres kezeléseinek kockázatai, externáliái       

Kémiai védekezés hatékonyságának felmérése                                             

Kártevők elleni komplex védekezési szemlélet                                    

Kártevők elleni integrált védekezés                                                       

Precíziós védekezés a kártevők ellen                                                          

Raktári kártevők elleni védekezés sajátságai                                     

Raktári kártevők elleni védekezés reziduális inszekticidek
felhasználásával                                                                                

Raktári kártevők ellen védekezés környezetbarát módszerekkel                     

Raktári kártevők elleni védekezés nehézségei                                          

 

Megkülönböztetett jelentőségű kártevők elleni védekezés sajátságai                    

Az idegenhonos kártevők és az ellenük irányuló védekezés                         

A növényvédelmi karantén és a karantén kártevők elleni védekezés      

Kártevő besorolási rendszer: a kártevő kategorizálási index (KKI)                

Fogalomjegyzék                                                                                          

Szerzői jegyzék                                                                                        

Köszönetnyilvánítás                                                                                 

[bezárás x]