Kászoni Zoltán : Wass Albert szülőföldje, vadászatai

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
4300 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
184
Könyv mérete:
210x297 mm x mm
Leírás:

Wass Albert regényeit, novelláit, verseit – műveit – olvasók egyre gyakrabban teszik fel a kérdést: hol, merre, melyik tájon található az Erdélyi Mezőség? Hol van az írót-szülő falu, Válaszút? Hol rejtőznek – kopár dombok tövében és sima tavak mellékén – a Wassok volt birtokai és az író által sokszor emlegetett Cege, Pujon, Szentgotthárd, Feketelak s Mezőzáh, és hol találhatók a Wass-féle udvarházak?

Ezekről engem is gyakran faggatnak – mint erdélyit és mint olyat, aki évekig dolgoztam Cegén, Mezőzáhon és a környéken, a volt Wass-tulajdonú birtokon, halastavaknál, és jártam sokáig, még ma is, Wass Albert nyomdokain.

Hol is született tehát a nagy író? Hol töltötte gyermekéveit, hol végezte középiskoláit? Hol szívta magába azt a felejthetetlen levegőt, amelyet Floridában se, jó ötven év múltán se tudott elfelejteni? A kérdések száma egyre nő a beszélgetések és levelezések folyamán. Itteni vadászok még azt is megkérdezik: az író hol, melyik területen vadászott apró- és nagyvadra? Igazi kárpáti gímbikára, farkasra, siketfajdra, netán barnamedvére.

Könyvemben megpróbálok válaszolni e kérdésekre, s másokra is, és igyekszem megismertetni tisztelt olvasóimmal a Wass Albert által sokszor leírt miliőt: mezőségi falvakat, távolabbi hegyeket, tavakat, falusi házakat – régieket és maiakat –, ottani parasztokat és azok munkaeszközeit, halász-szavak eredetét és másokat. Szeretnék hozzájárulni az Erdélyi Mezőség megismeréséhez, ahol született, felnőtt, alkotott és vadászott a nagy író és természetbarát.

Kászoni Zoltán

4300 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

SZÜLŐFÖLD

Köszönet       

Előszó helyett       

Wass Albert szülőfaluja: Válaszút       
    A régi Válaszút       
    Hol született Wass Albert?       
    A kastély, az író szülőháza       

Erdély Versailles-án és Szamosújváron       
    Erdélyi Versailles       
    Lóversenyek, vadászatok, Hubertus-bál Bonchidán és Alsó-Zsukon       
    Szamosújváron, az örmény metropolisban      
    Fráter Lóránd lovát ugratja      
    A Wassok Désen   

Erdélyi Mezőség       
    Hol található az Erdélyi Mezőség?       

Szemelvények az Erdélyi Mezőség múltjából     
    A két Vass XVII–XVIII. századi naplója       
    Orbán Balázs az Erdélyi Mezőségről           
    Makkai Sándor és Sütő András Mezősége       
    Gróf Czegei Wass Ilona Erdélyi Mezősége      

Báró Atzél Bélával, Cegén      
   
Halászok közt, a Cegei-tónál       
    A Wass grófok „Vasas”-tájain     
    Cegén, a Mezőség egyik halászközpontjában      
    Hódos- vagy Czege-Cegei-tó?       
    Halászat cégével, Cegén     
    Halászat vejszével, a Mezőségen 
    ősi halfogási módszerek, régi halász szerszámok      

Farkasverem, farkasetológia, Cegén       
    Wass Irma grófné és farkasetológia      
    Irma grófné farkasai és Rókici      

Szentgothárdon, a Wass-sasfészekben       
    Német Gotthard a magyar Mezőségen?      
    Milyen volt a szentgothárdi udvarház?       
    Moldován Juon az udvarházról       
    Deac Maria és az udvarház       
    Cheta Maria és a mezei munka      
    Margineanu Matilda Albiról       
    Nosztalgiázom a dombtetőn, az udvarház helyén       
    Tamási Áron Szentgothárdon     
    Keresem Csaba sírját      
    A szentgothárdi temetőben       
    Wass Albert a honvágyról       
    Gróf Wass Endre kincsesládája       

Feketelakon, Pusztakamaráson és Negyercsén Mezőzáhig       
    Halkuló harangok Feketelakon     
    Gyekén, az ősi tavak világában    
    Pusztakamaráson, sokadszor     
    Sármáson, Báldon, Mezőméhesen át       
   
Mezőzáhon, az Albit nevelő nagyapánál      
    Egy kis mezőségi történelem       
    Záh sámán, rabonbánok és Bozsor    
    Mezőzáh, gróf Wass Béla birtoka       
    A régi és a mai mezőzáhiak a Wassakról       

Wass Albert Kolozsváron      
    A Református Kollégiumban     
    Oktatás a Református Gimnáziumban      
    Következett az érettségi, 1925-ben...      
    A diák Wass Albert ismerkedése Kolozsvárral    
    Wass Albert nyomdokain, a diákévek alatt     
    Ifjúkori évek, érett kor       
   
A Telekiek földjén és Marosvécsen, a Keményeknél      
    Sáromberkén, Teleki Samunál       
    A Teleki Pált szülő Gernyeszeg    
    Szászrégenből útban Görgényszentimre felé 
    A legutolsó bölények földjén      
    Vadászok a marosvécsi várkastélyban      
    Holtmaroson, Wass Albert szobránál      

VADÁSZATAI

Mi a vadászat?      

Vadászatai       
    A természetszerető író-vadász      
    Az író vadászterületei       
    A Wassok vadászfegyverei      
    Vadász születik     
    A keresett, titokzatos őzbak     
    Farkaskaland       
    Szomorú medvéskaland      
    Istenszéki és görgényi fajdkakasok      
    Farkasok, hiúzok Görgényben s máshol     
    Áprily Lajos irisórai szarvasbikái      
    Wass Albert görgényi és istenszéki bikái     
    Szarvasbőgés istenszéke táján      

Epilógus       

[bezárás x]