Gazdag László : Magyarország agrártörténete

Kiadó:
Agroinform
Ára:
1500 Ft,-
ISBN:
978-963-502-999-0
Oldalak száma:
84
Könyv mérete:
mm x mm
Leírás:

„Bármely gazdaságpolitikát, így az agrárpolitikát is egyedül ­eredményessége, vagy kudarca minősítheti.”
Buday-Sántha Attila professzor

1500 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalom

Előszó és ajánlás        7

Pannonia agrártörténete Hadrianus limesétől 1848-ig        11

1848-tól 1945-ig        17

1945-től a kádári kollektivizálásig        21
A kolhoztól a „magyar agrármodellig”        23
    Távolodás a kolhozmodelltől        23
    Színre lépnek a „nehéz emberek”        26

A magyar agrárium viharos modernizációja:
Dimény–Romány korszak, 1967–1980        31
    A magyar mezőgazdasági modell „három lába”        32
Nagyüzem: szövetkezet és állami gazdaság        32
„Háztáji gazdaság”: egyéni vállalkozás a „közös” burkában        34
Az „iparszerű” termelési rendszerek        37

Az integrált agrártermelés modellje: ökologikus mezőgazdaság        43

A vertikális integráció kérdése        49

Az eredmények        53
Megtorpanás, majd válság        57

Rendszerváltás: a magyar modell szétverése        59
    In medias res: R. Rodriguez előadása 1999-ben        59
    Általános megjegyzések        62
    Van-e még kis családi gazdaság a Lajtán túl?        66
    „Kárpótlás” és „birtokrendezés”: szemben a világtendenciákkal        67
    A technológiai fegyelem zuhanása        71
    Következmények: párhuzam a futball és a mezőgazdaság között        72
    GMO: valós veszély, vagy hisztéria?        77

Felhasznált irodalom        81

[bezárás x]