dr. Farkas Gyöngyi főtanácsos, dr. Kiss Gábor százados, dr. Szijj Jolán főtanácsos : Méltó módon kifejezésre juttatni – Katonai irattípusok az I. világháború időszakában

Kiadó:
Agroinform
Ára:
2500 Ft,-
ISBN:
978-963-502-990-7
Oldalak száma:
180
Könyv mérete:
200x285 mm x mm
Leírás:

A Hadtörténelmi Levéltár II. fondfőcsoportjába sorolt mintegy 5 és félezer őrzési egységnyi I. világháborús gyűjteményből a m. kir. 40. honvéd gyaloghadosztály irataiból válogattunk az alábbi szerkesztési elvek alapján: 

A parancsnokság szervezeti felépítése adta a válogatás alapjait a parancsnoksági iratokból.

A hadosztály harctéri alkalmazása érinti a szerb, az orosz és olasz hadszínteret, tehát a háború egész időszakát átfogja.

A hadosztály magasabb parancsnokságai – hadtestek, hadseregek – iratanyagából történő válogatás áttekintést adhat a cs. és kir. haderő magasabb egységei bemutatására.

A hadosztály alárendelt alakulatai – a mindenkori hadrendek szerinti dandárok, ezredek – megjelenítik a m. kir. honvédség felépítését. Itt már a fegyvernemek is megjelennek.

A parancsnoksági iratok mellett a személyes adatok vonatkozásában egy tiszti és egy legénységi állományú katona iratai kerülnek bemutatásra.

A magasabb parancsnokságok (cs. és kir. alakulatok) iratanyagában természetesen a bécsi Kriegsarchiv-ban végeztük a kutatást.

2500 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalom

Bevezető         7
Harctér        15
Az osztrák–magyar haderő veszteségi nyilvántartása
    (hősi halál, hadifogság, nyomtalan eltűnés, sebesülés és betegség) a bécsi
    Hadilevéltárban        83
Hátország         91
    Egészségügy         92
    Hadigondozás        99
    Egy orvos pályafutása        108
    Ápolónői szolgálat        116
    Igazságügy         119
    Oktatás         124
    Intézetek, egyesületek        131
    Személyi okmányok         134
    Egy tiszt pályafutásának személyi iratai        147
    Egy altiszt személyi okmányai         159
    Hadifogság, hazatérés        164
    Nyomtatványok         167
Iratjegyzék        173
Kronológia         177

[bezárás x]