Dr. Tóth Endre : Melyik út megyen itt Brüsszelbe?

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
1800 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
200
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

Az utóbbi évtizedek egyik legégetőbb problémája a gyorsuló ütemben szaporodó népesség élelmiszerekkel való ellátása. A kérdéssel több világkonferencia foglalkozott, és a világszervezetek a nagyhatalmakkal együtt számos erőfeszítést tettek annak megoldására, az éhínséggel küszködők száma mégis egyre növekszik, napjainkban meghaladja a 800 milliót. Ugyanakkor Magyarországon – az olcsón beáramló import hatására és a jövedelmezőség csökkenése miatt – mezőgazdasági termelés visszafogására irányuló törekvések és tendenciák tapasztalhatók, és a mezőgazdasági termékek az iparcikkek és szolgáltatások áraihoz viszonyítva folyamatosan leértékelődik. Magyarország éghajlati- és talajadottságai különösen kedvezőek a mezőgazdaság szempontjából.  A legsoványabb föld is képes jövedelmet termelni, csak meg kell találni a helyes hasznosítási módot.


1800 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalom

A szerző előszava        
Bevezetés          
A termőföld és a mezőgazdasági termelés sajátosságai 
      
    A termőföld, mint nem helyettesíthető természeti kincs     
    A magyar ugar sajátos vadhajtása       
    A családi parasztgazdaság különleges helyzete      
    A termőföld népesség-eltartó és népesség-megtartó funkciója       
    „A föld nem tud futni, csak a földnek népe”   
    A föld azért van, hogy megműveljük     
    Mennyit ér a paraszt munkája?
    Földárak    
    A mezőgazdaság a környezetvédelem és a vidékfejlesztés kölcsönös
    összefüggései      

A magyar mezőgazdaság kedvező adottságaiés megváltozott helyzete         
    Kedvező adottságok     
    Mi történt a magyar vidékkel?       
    Kibontakozási lehetőségek           
        Közgazdasági környezet és szabályozás   
        Élelmiszer-szuverenitás      

A vidék helyzetét befolyásoló, nem mezőgazdasági tényezők  
 
        A vidéki települések kialakulása és funkciója   
        Miből éljen a falu és hogyan?       
        A fővárosi koncentráció előnyei és hátrányai     
    Közlekedés és szállítás      
        Vasúti közlekedés és szállítás       
        Budapestet elkerülő vasúti összeköttetések     
        Belvízi szállítás      
        Településeket elkerülő vagy átszelő vasútvonal     
    Áruellátás, bolthálózat      
        Mozgó boltok    
    Iskolák, művelődési lehetőségek    
    Egészségügy    
    Falusi turizmus      
        Apró termékek    
        Vályog és szalmabála, mint építőanyag      

Aránytalanságok és ésszerűsítési lehetőségek a mezőgazdaságon belül       
    Arccal a környezetbarát mezőgazdaság felé     
        Biológiai sokszínűség (biológiai erózió megakadályozása)       
        A tanyák szerepe     
        A mezőgazdaság nem ipar       
        Önellátó mezőgazdaság     
        Hétvégi házak     
    A mezőgazdasági termékek értékesítése    
    Az EU-csatlakozással járó változtatások    
        Vetésszerkezet      
    Gabonatermesztés  
    Öntözés   
        Folyók belépő és kilépő vízmennyisége     
    Kertészet     
        Zöldségtermesztés   
        Gyümölcstermesztés     
        Konzervgyárak    
        Szőlő-bor   
    Vetőmagtermesztés       
    Állattartás       
        Szarvasmarha       
        Juh- és kecsketartás       
        Strucc- és emutartás       
        Édesvízi haltenyésztés              
    Takarékos vízfelhasználás      
    Mezőgazdasági termékek újfajta (más célú) hasznosítása       
        Alternatív energiaforrások    
        Energiaárak Magyarországon     
    Gépesítés, gépkörök, eszközellátottság       
    Kutatás     
    A betakarítás szervezése       
    A mezőgazdasági termelés állami támogatása     

Utószó helyett      
    Valóban drágán termel-e a magyar mezőgazdaság?      

Felhasznált irodalom     

[bezárás x]