Heszky László-Fésüs László-Hornok László : Mezőgazdasági biotechnológia

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
9800 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
368
Könyv mérete:
210x297 mm x mm
Leírás:
9800 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Általános tartalomjegyzék

ELőSZÓ
ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS MEZőGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGIA FOGALMA ÉS TERÜLETEI (HESZKY LÁSZLÓ)

MIKROBA BIOTECHNOLÓGIA (HORNOK LÁSZLÓ)

ELőSZÓ
I. A MIKROBASEJT SZERKEZETE
II. MIKROORGANIZMUSOK TÁPLÁLKOZÁSA ÉS NÖVEKEDÉSE
II. MIKROORGANIZMUSOK TÁPLÁLKOZÁSA ÉS NÖVEKEDÉSE
IV. MIKROBÁK TÖMEGTENYÉSZTÉSE (ipari fermentáció)
V. BIOLÓGIAI TRANSZFORMÁCIÓ IMMOBILIZÁLT MIKROBASEJTEK
ENZIMEK SEGÍTSÉGÉVEL
VI. MIKROORGANIZMUS TERMÉKEK
VII. KÖRNYEZETVÉDELEM BIOTECHNOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL
VIII. DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK ÉS KÉSZÍTMÉNYEK
IX. BIOTECHNOLÓGIA AZ ENERGIATERMELÉS ÉS A BÁNYÁSZAT SZOLGÁLATÁBAN
X. MIKROBÁK A NÖVÉNYTERMESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN
IRODALOMJEGYZÉK

NÖVÉNYI BIOTECHNOLÓGIA ÉS MOLEKULÁRIS NÖVÉNYNEMESÍTÉS
(HESZKY LÁSZLÓ, KISS ERZSÉBET)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
I. BEVEZETÉS (HESZKY LÁSZLÓ)
II. SZOMATIKUS SEJTTENYÉSZTÉSRE ALAPULÓ TECHNIKÁK ÉS ALKALMAZÁSUK (HESZKY LÁSZLÓ)
III. IN VITRO KLÓNOZÁS BIOTECHNIKÁI ÉS ALKALMAZÁSUK (HESZKY LÁSZLÓ)
IV. SZEXUÁLIS REPRODUKCIÓ BIOTECHNIKÁI ÉS ALKALMAZÁSUK (HESZKY LÁSZLÓ)
V. A NÖVÉNYI GÉNTECHNOLÓGIA ALAPJAI (HESZKY LÁSZLÓ)
VI. ELSÔ GENERÁCIÓS TRANSZGÉNIKUS NÖVÉNYEK (HESZKY LÁSZLÓ)
VII. MÁSODIK GENERÁCIÓS TRANSZGÉNIKUS NÖVÉNYEK I. (ANYAGCSERE MÓDOSÍTÁS) (HESZKY LÁSZLÓ)
VIII. MÁSODIK GENERÁCIÓS TRANSZGÉNIKUS NÖVÉNYEK II. (FEJLÔDÉS MÓDOSÍTÁS) (HESZKY LÁSZLÓ)
IX. HARMADIK GENERÁCIÓS TRANSZGÉNIKUS NÖVÉNYEK (HESZKY LÁSZLÓ)
X. A NÖVÉNYI GÉNTECHNOLÓGIA RIZIKÓTÉNYEZÔI ÉS TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA (HESZKY LÁSZLÓ)
XI. MOLEKULÁRIS NÖVÉNYNEMESÍTÉS (KISS ERZSÉBET)
XII. GENOM-ANALÍZIS, FUNKCIONÁLIS GENOMIKA (KISS ERZSÉBET)
XII/1. MELLÉKLET
I. IRODALOMJEGYZÉK

ÁLLATTENYÉSZTÉSI BIOTECHNOLÓGIA (ZSOLNAI ATTILA, BÔSZE ZSUZSANNA ÉS GÓCZA ELEN, PÉCZELI PÉTER, DINNYÉS ANDRÁS, VARGA LÁSZLÓ, KOMLÓSI ISTVÁN, FÉSÜS LÁSZLÓ)

I.
ELÔSZÓ
I. MOLEKULÁRIS GENETIKAI MÓDSZEREK (ZSOLNAI ATTILA)
II. TRANSZGÉNIKUS HASZONÁLLATOK ELÔÁLLÍTÁSÁNAK LEHETÔSÉGEI ÉS CÉLJAI
(BÔSZE ZSUZSANNA, GÓCZA ELEN)
III. SZEX DETERMINÁCIÓ ÉS IVARI DIFFERENCIÁLÓDÁS (PÉCZELY PÉTER)
IV. IN VITRO ÉS MIKROMANIPULÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLLATTENYÉSZTÉSI FELHASZNÁLÁSA
(DINNYÉS ANDRÁS, BODÓ SZILÁRD)
V. HÁZIÁLLATOK GENOM-TÉRKÉPEZÉSE (VARGA LÁSZLÓ)
VI. QTL-MARKER BIOSTATISZTIKAI MÓDSZEREK (KOMLÓSI ISTVÁN)
VII. A DIREKT GÉNTESZTEK ÉS MARKERVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA (FÉSÜS LÁSZLÓ)
I. IRODALOMJEGYZÉK

Név- és tárgymutató 

[bezárás x]