Fésüs L. – Komlósi I. – Varga L. – Zsolnai A. (szerk.) : Molekuláris genetikai módszerek alkalmazása

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
1900 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
0
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

A könyv a napjainkban lezajló genetikai és biotechnológiai forradalom új felfedezéseiből született eljárások, módszerek alkalmazási lehetőségeit mutatja be, illetve vetíti előre az állatnemesítés területén.

Ajánljuk ezt a művet az egyetemi hallgatóknak, a PhD képzésben résztvevőknek és az újdonságokra fogékony állattenyésztési szakembereknek.

1900 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Zsolnai Attila
1.     Molekuláris genetikai módszerek       
    1.1.     Bevezető       
    1.2.     A minta      
    1.3.    PCR           
    1.4.    Nukleinsavak elválasztása
elektroforézissel     
    1.5.    Nukleinsav fragmentek
előkészítése és detektálása     
    1.6.    Polimorfizmusok, kimutatásuk     eszközei      
    Irodalomjegyzék       

Varga László
2.     Genom térképezés 
     
    2.  1.    Bevezetés       
    2.  2.    Genetikai térképezés       
    2.  3.    Kromoszóma-technikákon alapuló térképezési módszerek     
    2.  4.    Sejthibridizáción alapuló térképezési módszerek     
    2.  5.    Szűken értelmezett fizikai térképezés      
    2.  6.    Transzkriptum térképezés      
    2.  7.    A térképek átjárhatósága       
    2.  8.    Genom szekvenálás    
    2.  9.    Összehasonlító géntérképezés      
    2.10.    Megközelítési stratégiák a gének azonosításához       
    2.11.    Genom projektek       
    Irodalomjegyzék  
  
Komlósi István
3.     Biometriai módszerek a QTL-marker kapcsolat  azonosítására és felhasználására 
     
    3.1.    Bevezetés       
    3.2.    A nagyhatású gén valószínűsítése a populációban       
    3.3.    Kísérlet tervezése a QTL-marker kapcsolat azonosítására       
    3.4.    A kísérlet kiértékelése       
    3.5.    A Marker-QTL kapcsolat felhasználása   
    Irodalomjegyzék     

Fésüs László
4.    A direkt géntesztek és a markervizsgálatok gyakorlati alkalmazása     
  
    4.1.    Bevezetés     
    4.2.    Direkt géntesztek alkalmazása az állattenyésztésben      
    4.3.    A II. típusú marker vizsgálatok alkalmazása az állattenyésztésben      
    4.4.    A molekuláris genetikai vizsgálatok egyéb alkalmazási területei      
    4.5.    Szabadalom és licensz problémák

[bezárás x]