Csoma Zsigmond : Nők a magyar szőlő- és borkultúrában

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
3500 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
188
Könyv mérete:
210x297 mm x mm
Leírás:

Csoma Zsigmond köny­vében a lá­nyok­nak és az asszo­nyok­nak a sze­re­pét vizs­gá­lja a szőlőhe­gyen, a szőlőhe­gyi-bo­rá­sza­ti mun­kák­ban, a pin­cék kör­nyé­kén. A név­te­len­ség ho­má­lyá­ban a ha­gyo­má­nyos női sze­re­pek mel­lett a min­den­na­pok, a hét­köz­na­pok asszo­nyai, lá­nyai a szőlőhe­gye­ken is szor­go­san ki­vet­ték ré­szü­ket a mun­ká­ból, a szőlőter­mesz­tés, a bor­ké­szí­tés min­den­nap­jai­ból.


 

3500 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalom

Előszó            
Nőtörténet – nőkutatás      
  
    –    A női emancipáció és az első részletes női népszámlálás  

Asszonyi gyűjtögető gazdálkodás, a honfoglaló magyarok szőlő-borkultúrájában    
 
Szőlőfürtös Madonnák    
A nászéjszakák és a gyógyítás borai, a „bábák babonás füve”-i  
Női névnapok és kalendáriumi szokások, ünnepek megülése a szőlővidékeken
  
Női munkák a szőlőben 
    –    nyitás       
    –    parragkapálás    
    –    metszés    
    –    zöldmunka-kötözés-növényvédelem      
    –    oltó asszonyok      
    –    csemegeszőlő-szüret, -csomagolás      
    –    szüret, vidámság, pajzánság      
    –    csemegeszőlőt áruló városi kofák        
    –    aszúbogyót válogató asszonyok
  
Női munkák a pincék, borok körül       
    –    pince körüli veteményes, virágoskert     
    –    kintlakás a szőlőhegyen    
    –    a nők pince- és felszerelés öröklése

Ürmösborok, muskotályok, aszúk és a női iváskultúra
Asszonyi kontyalávalók    

Nők a szőlőhegyi népszokásokban, folklórban
A női borivás és a hagyomány szabályozta közösségi alkalmai     
    –    húshagyókeddi asszonyfarsang       
    –    gyepűtíprás       
    –    terhes asszonyok a szőlőben   
    –    Emausz a magyarországi németek szőlőhegyein
    –    munkatilalom és a nők (szőlőmunka tilalom-szoknyatilalom, havi tisztulás)        
    –    pudárkodók-szőlőcsőszök,  
    –    szüreti női népszokások (szüretelők, szüreti bál, bíróné)        
    –    „hajgatók” szexuális élet a szőlőhegyen       
    –    borban fürösztés, körülmetélés és a bor      
    –    boszorkányok és tündérek (legendák, bornyúlósodás)       
    –    keresztelések, pasziták     
Nők a borlovagrendekben – Női borlovagrendek és mai tagjaik       
Borlovagnők közelről      
Aki átvette a stafétabotot        
Felhasznált szakirodalom        
Lábjegyzetek

[bezárás x]