Berzsenyi Zoltán : Növénytermesztés – Környezeti, növekedési és termésreakciók

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
3500 Ft,-
ISBN:
978-963-502-965-5
Oldalak száma:
384
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:


Tartalom

A könyvben Berzsenyi Zoltán három évtizedes kutatói és több mint tíz éves oktatói tevékenysége alapján foglalja rendszerbe a termesztett növények környezeti, növekedési és termésreakcióit. A teljesen új szemléletű, szintetizáló munka az apismeretektől a gyakorlati alkalmazásig integrálja a korszerű növénytermesztési, ökológiai és termésképződés számos témakörét, a környezettel összefüggésben, és a hozzájárulhat a fenntartható növénytermesztéshez.
A környezeti tényezőket a növény-talaj-légkör rendszerben tárgyalja, hangsúlyt helyezve a forrás-felvétel és a forrás-hasznosítás hatékonyságára. A bevezető fejezeteket (mezőgazdaság fejlődése, emberi népesség, gabonafélék termésnövekedése) követően bemutatja a növények fejlődésének és növekedésének reakcióit a fényre, a hőmérsékletre és a vízellátottságra. A tápanyagok és a genotípus (biológiai alapok) a két legfontosabb produkcióit meghatározó faktor, melyeket a termelő közvetlen szabályozni tud. A fotoszintézis és a kultúrnövények termése fejezetben a növénytermesztés szemszögéből tárgyalja  a fotoszintézis hatékonyságát és a befolyásoló környezeti tényezőket. A növényállomány architektúra és a gyökér architektúra dinamikus, állandóan változik időben és térben, a környezetre adott reakcióknak tulajdoníthatóan.

A következő fejezetek a növény fejlődésének és növekedésének környezeti összefüggéseit  és a növekedésanalízis módszerét mutatják be. A termésminőség és a környezeti tényezők közötti összefüggés következik. A termésreakció és a limitáló faktorok áttekintése után a tápelem-ellátottság és termésreakció, valamint a növényszám és termésreakció kérdéseit vizsgálja részletesebben. Végül, az utolsó fejezet a klímaváltozás hatását a növénytermesztésre, a megértett trendeket, a növény reakciókat, valamint az adaptációs és mérséklési megoldásokat tekinti át. Minden fejezet javaslatokat fogalmaz meg a fenntartható technológiák kimunkálására, a termés növelésének és a termésstabilitás fokozásának útjaira.

***

A növénytermesztési kutatásban és oktatásban az új növényermesztés-fiziológiai (crop physilogy) irányzatot képviseli. Polifaktoriális kísérletekben Berzsenyi Zoltán kutatásainak célja a genotípus, a termesztéstechnológia és a környezeti tényezők közötti pozitív interakciók kvantifikálása és szabályozása révén a termésnövelés további útjainak feltárása. Kutatásaiban bizonyította, hogy a termésnövekedés főként a szinergista interakciók hatásából származik és közülük legfontosabbak a növénynemesítés és az argonómiai innovációk közötti pozitív interakciók. Növénytermesztési kutatásaiban a növekedésanalízis mellett ökofiziológai méréseket végez. Ezek a növényvizsgálatok pontos és gyors válaszokat adnak a genotípusok argonómiai és ökológiai reakcióinak időbeni folyamatáról és a termésképződésről.

***

Ajánlások

Könyvében Berzsenyi Zoltán részletesen tárgyalja a mesterséges és természetes ökoszisztémák szerkezetét, működését, anyag- és energiaforgalmát. Ismertetésre kerülnek a szántóföldi növények termesztéstechnológiai modelljeiben ható agroökológiai, biológiai-genetikai és agrotechnikai elemek és tényezők. Különösen hangsúlyosak azok a növények víz- és tápanyagellátása, valamint az ezeket befolyásoló növénymorfológiai, növényfiziológiai, környezeti és egyéb tényezők. A könyv kimelkedően értékes fejezetét a növekedésanalízis és a termésprodukció összefüggésének vizsgálata képezi, amellyel a Szerző évtizedeken keresztül rendkívül eredményesen foglalkozik, egyútal megjelölve a növénytermesztéstan jövőbeli elméleti és gyakorlati feladatait.

A könyv jó szívvel ajánlható mindazoknak, akik a növénytermesztéstan összefüggéseinek mélyebb, tudományos szintű megértését, akár elméleti, akár gyakorlati munkájuk munkájuk hatékonyságának javítását szeretnék elérni. Ugyancsak feltétlenül ajánlható ez a hiánypótló alkotás mindazoknak, akik az új szemléletű növénytermesztéstan kutatását, oktatását, szaktanácsadását és gyakorlatát szeretnék hatékonyan megvalósítani.

Részlet Dr. Hc. Dr. Pepó Péter egyetemi tanár
az MTA doktora ajánlásából


***

A Szerző kutatói munkájának csúcsához érkezett. Olyan témát dolgozott fel sok modern, klasszikus adatot idézve, saját munkáit is felhasználva, ami a jelenkorban igen aktuális. Az emberiség közeljövőjének biztosítéka a lehető legkörültekintőbb tudományos tájékozottság és gyakorlati megvalósítás. Minden napi kenyerünk van veszélyben az emberi önzés, tudatlanság és percérdek miatt. Veszélyben van a Föld bioszférája, a klímaváltozás jelei már is mutatkoznak.

Olyan ökológiai-biometriai és tényeken alapuló szemléletre van szükség, mint amilyent a Szerző kíván nyújtani olvasóinak, az igényes mezőgazdasági szakembereknek és egyetemi hallgatóknak. Rendkívüli pontossággal és kivételes tudással végezte munkáját.

Részlet
Szabó László Gyula
az MTA doktora emeritus professzor ajánlásából

 

3500 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

[bezárás x]