Bódi Ferenc : Önkormányzás és területpolitika

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
1200 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
272
Könyv mérete:
140x220 mm x mm
Leírás:

Ez a kötet az önkormányzatra való áttérés folyamatáról, valamint a helyi közhatalom, és a területpolitikában bekövetkezett érdekegyeztetés minőségi változásáról ad számot.

 


1200 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalom

Előljáróban       
Önkormányzatiság és területpolitika       
Történeti gyökerek és jogi keretek        
Az önkormányzatiság fogalma, kialakulása, az önkormányzati rendszerek típusai        
Az önkormányzat, mint a hatalommegosztás eszköze    
A decentralizáció és a dekoncentráció dilemmája      
Szubszidiaritás       
A nagypolitika eltávolodása a helyi szinttől    
A kötött mandátumtól a népképviseletig    
A magyar politika paradox fejlődése: a megyei autonómia, mint a modern városi jog forrása?        
Az önkormányzatiság elemei: a nemzeti rendi függetlenségi mozgalmaktól a modern nemzetállamig
A megyei joghatóságból kinőtt városi jog      
Területpolitika    
A területpolitika fogalma és dimenziói      
A területpolitika modellje      
A területpolitika modellje a nagypolitika irányából     
A területpolitika modellje a helyi politika irányából      
Területpolitikai törekvések Magyarországon 1920 után      
Vidékpolitika a két világháború között     
A szocialista korszak főbb területpolitikai jellemzői    
Az 1990 utáni területpolitikák Magyarországon; a térségfejlesztés jogi szabályozása        
Területi különbségek és területpolitikai feladatok Magyarországon       
A társadalom újratermelődése a térben        
A népesedési folyamatok regionális eltérései az ezredfordulón        
Következtetések a területpolitika feladataira vonatkozóan       
Munkanélküliség        
A településméret mint rurális tényező       
A munkanélküliség térbeli megjelenése
Magyarországon az 1990-es években       
A munkanélküliség összetevői és jellemzői vidéken és a városokban        
A vidékiség más összetevőkkel      
Változások a krízistérségek meghatározásának módszertanában      
Jövedelemkülönbségek        
Háttérösszefüggések        
Személyi jövedelem és jövedelemadó        
A jövedelemforrások térségi különbségei      
Szociális ellátórendszer a vidéki térségekben        
Területpolitika szintjei       
Területrendezési, regionalizációs törekvések és reformok        
A polgári korszak területrendezési törekvései      
Az államszocializmus éveinek területrendezési kísérletei        
Megye vagy régió        
Mikro-térszerveződés és területpolitika 1990 után      
Kistérségi társulás vagy kijelölt területfejlesztési körzet dilemmája        
A kistérség és a körzet antinómiái   
A kistérség és a körzet kooperációja   
A térszerkezet alakulását befolyásoló legfőbb tényezők      
A helyi önkormányzatok szerepe a vidék felzárkóztatásában    
Sikeres polgármesterek, sikeres önkormányzatok, sikeres helyi társadalmak?     
A sikeres települési önkormányzat feltételei      
A települések tipológiája    
Irodalom      
Függelék

[bezárás x]