Dr. Keszthelyi Sándor : Szántóföldi növények kártevői

Kiadó:
Agroinform
Ára:
5900 Ft,-
ISBN:
978-615-5666-00-1
Oldalak száma:
192
Könyv mérete:
210x297 mm x mm
Leírás:

Megjelenés előtt. Megrendelhető!

A szerző a növényvédelmi állattan tudományát saját családi gazdaságában gyakorlati szinten, egyetemi oktatóként és kutatóként pedig elméleti szinten is magas színvonalon műveli.
Ezen enciklopédikus jellegű munkájában a hazai legfontosabb szántóföldi kultúrák kártevőit ismerteti, a hazai és nemzetközi szakirodalomban eddig még nem tapasztalt egyedülálló részletességgel. A könyv első része a polifág kártevőkről szól, majd az adott kultúrnövényre vonatkozó rövid bevezető után a kultúrnövények fenológiai állapotához igazított, a védekezés szempontjából hasznos időrendi sorrendben ismerteti az adott növényfajra vonatkozó kártevőket. Ezután az egyes kártevőkre vonatkozó részletes ismertetés következik, amelynek alapelemei minden kártevőnél az alábbiak szerint tevődnek össze: morfológia, elterjedés, tápnövénykör, kártétel, életmód, védekezési alapelvek. A kártevők részletes leírását minden kultúránál a kártevők elleni védekezés gyakorlati ismertetése követi. A mondanivalót rendkívül látványos és informatív színes fotók, és ábrák, életciklus diagramok teszik még színesebbé és ezáltal szakmailag értékesebbé.

(Részlet az Ajánlásból)

5900 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Ajánlás    
Előszó        
Jelmagyarázat    
Növénykárosító állati szervezetek
Szántóföldi kárkép ismeret
Sok tápnövényű kártevők
Kukorica, kalászosok, repce, napraforgó, burgonya, cukorrépa, hüvelyes növények kártevői
Napjaink rovarölő szer- és hatóanyag felhasználásának trendjei  
Korunk szántóföldi kártételeire adható agrotechnikai válaszok elemzése     
Irodalomjegyzék
Fogalomtár  
A fotók szerzőinek jegyzéke
Köszönetnyilvánítás

[bezárás x]