Kovács János : Válságok és megoldások

Kiadó:
Agroinform
Ára:
2300 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
92
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

A mű fő célja annak bemutatása, hogy miként hatottak az általános törvényszerűségek, és milyen mulasztások terhelik a hatalmon osztozókat.

2300 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tar­ta­lom­jegy­zék

Bevezetés               7

I.  A válság természete, jellemzői
        9
II. Válságtörténeti példá
k        19
   
1. Ókori válságpéldák        20
1.1. Mezopotámia lassú hanyatlását és végül a bukását előidéző gazdasági válság            21
1.2. Egyiptomi válságmegelőző módszerek és a birodalom bukását előidéző válság        23
1.3. Az  Inka Birodalom bukását előidéző hatalmi-politikai válság        27
2. Az 1929–33-as gazdasági világválság        29
2.1. Általános fejlődési jellemzők         30
2.2. Az 1929–33-as világválság és a kialakulásához vezető út sajátosságai        31
2.2.1. Az 1929–33-as világválság jegyei         31
2.2.2. Előzmények, a válsághoz vezető út egyes elemeinek alakulása        33
2.2.3. Megoldás, a világgazdasági válság felszámolása        36

III. Mai nemzetközi és hazai válság-hasonlóságok és különbözőségek        41

1. A Bretton Woods-i rendszer és összeomlása        43
2. A Bretton Woods-i rendszer utáni helyzet         45
3. A jelen nemzetközi válságának természete        48
4. A magyarországi válság jellemzése        54
4.1. Társadalmi, politikai, erkölcsi felelősség egysége és a hiányosságok következményei         55
4.2. A társadalmi válság gyökerei és mai formája        58
4.3. A morális válság – a következménynélküliség következménye        60
4.4. A kockázati elem alábecsülése a közfunkciók betöltésénél        64
4.5. A gazdasági válság kialakulási folyamata, külső és belső tényezői        68
4.6. Történelmi alap keresési próbálkozás és matató társadalmi-gazdasági politika az induláskor         78
 4.7.  Beszél a korfa – a demográfiai válság, mint a jelen tükre, és az ország jövőjének előre vetítője          82

Továbbgondolások         85

[bezárás x]