Varga Csaba : Vidékfejlesztés az információs korban avagy a lokalitás esélye

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
1200 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
0
Könyv mérete:
140x220 mm x mm
Leírás:

Az európai információs társadalom egyszerre jelen és jövő. A globalitással a kistelepülések csak mint közös településcsoportok vehetik fel a versenyt.

Ehhez nyújt segítséget és ad számos használható tanácsot a kistelepülések vezetőinek Varga Csaba, a könyv szerzője.


1200 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalom

A lo­ka­li­tás esé­lyei        
Nem­ze­ti stra­té­gia az új glo­bá­lis erő­tér­ben     
Az in­for­má­ci­ós tár­sa­da­lom al­ter­na­tí­vái    
Ré­gi­ók az in­for­má­ci­ós tár­sa­da­lom­ban     
A ci­vil tár­sa­da­lom jö­vő­je     
A lo­ka­li­tás stra­té­gi­á­ja az ez­red­for­du­lón     
Tu­dá­sor­szág és tu­dás­ré­gió     
Kér­dés­fel­ve­tés szil­vesz­ter­kor avagy a lo­ka­li­zá­ció-nor­ma     
Fon­to­sabb ma­gyar nyel­vű iro­da­lom

[bezárás x]