Woynarovich Elek : Vízi gerinctelen állatok határozója

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
1800 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
98
Könyv mérete:
mm x mm
Leírás:

A könyv ismerteti a legfontosabb vízi gerinctelen állatokat, és ezzel megkönnyíti a vízi élőlények bonyolult szövevényében az eligazodást. Az író törekedett arra, hogy elsősorban a gyakorta előforduló víziállat-csoportok szerepeljenek a könyvben.

A szakembereken kívül a tanulók számára is hasznos könyv.


1800 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalom

Előszó az olvasóhoz       
Bevezetés. Vizeink sorsának történeti áttekintése      

I. fejezet. A víz, mint környezet     

I/1.    A víz jelene és jelentősége földünkön    
I/2.    Földünk vízkészlete     
I/3.    A víz körforgása     
I/4.    Környezetvédelem, természetvédelem     
I/5.    A vízi környezetvédelem szükségességének kialakulása      
I/6.    Környezetünk szennyezései nagy vonásokban      
I/7.    A szárazföldi és vízi élettér közötti különbözőség     
I/8.    Az édesvizek megjelenési formái    
I/9.    Vizeink minőségi kívánalmai     
I/10.   Az édesvíz fizikai és kémiai tulajdonságai     
I/10.1. A víz fizikai tulajdonságai    
I/10.2. A vizek kémiai tulajdonságai     
I/10.3. Az élőlények élettevékenységei     

II. fejezet. Élet a vizekben      
II/1.   A vízi életet megváltoztató hatások     
II/2.  Életterek a bioszférában      
II/3.  A vízi élettér       
II/4.  Az édesvízi élettér      
II/5.  A vizek élőhelyei       
II/6.   Vizeink legfontosabb élőlény csoportjai       
II/6.1. Baktériumok       
II/6.2. Cianobaktériumok (kék algák)    
II/6.3. Algák       
II/7.     Vizeink legfontosabb állatcsoportjai       
II/7.1. Egysejtű állatok (Protozoa)       
II/7.2. Kerekes férgek (Rotatoria)       
II/7.3. Alsóbbrendű rákok       
II/7.4. Vízi rovarok      
II/8.    Az alsóbbrendű vízi élőlények biológiai és környezetükben végzett tevékenységei        
II/8.1. Az elbontó baktériumok (oxibionta baktériumok)       
II/8.2. Fotoszintetizáló szervezetek (cianobaktériumok,  algák, vízbe visszavándorolt növények)     II/8.3. Állatok (kész szervesanyag-evők)       
II/9.    Az életterek tulajdonosai és támadói      
II/10.  A halak szerepe vizeink környezetvédelmében    
II/11. A hasonló állóvizek élővilágának összehasonlíthatósága 
    
III. fejezet. Vizeink szennyezettsége. Mi lehet a megoldás?     
III/1.     Visszaélések vizeinkkel     
III/2.     A vizek szennyeződése és azok természete       
III/2.1.    Városok házi szennyvizei, mint a legfontosabb szennyező forrás a múltban és a jelenben    III/2.2.    Az ipari szennyvizekkel való törődés  
III/2.3. A szennyvizekkel és a halélettel együtt törődött a hivatalos szerv     
III/2.4.    Vízi környezetvédelmünk és a halállomány      
III/2.5. A Halélettani és Szennyvízvizsgáló Intézet felosztása és annak következményei     
III/3.    A vízszennyezések törvény adta lehetőségei hazánkban       
III/4.    Mit kellene, és mit lehetne tenni, hogy természetes vizeink tiszták és egészségesek legyenek      
Irodalom         

[bezárás x]