Woynarovich Elek : Vízi környezetünk védelme

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
1800 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
140
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

Mivel szinte tehetetlenül kell megélnünk, hogyan pusztul ki vizeinkből az értékes, halállomány és hogyan sorvadnak el annak hivatott karbantartói, a természetes vízi halászok, hogyan szennyeződnek feltartóztathatatlanul értékes természetes vizeink és azt is, hogyan állnak mindehhez az illetékes hatóságaink. Nem lehet zokon venni a szerzőtől, hogy e könyvet nem a hideg szakmai tárgyilagossággal írta és szerkesztette meg. A könyvet inkább minősíthetjük vészkiáltás-sorozatnak, amikor szájbarágósan sokszor ismételve és több oldalról végigpásztázva veszi fűzésre azokat a tényeket, intézkedéseket, melyek vizeink minőségét, alapvető élelmiszerünknek, az ivóvízünknek és vízi környezetünknek a romlását, tönkremenetelét fogják eredményezni.

1800 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalom

Előszó az olvasóhoz       
Bevezetés. Vizeink sorsának történeti áttekintése  
   
I. fejezet. A víz, mint környezet     
I/1.    A víz jelene és jelentősége földünkön      
I/2.    Földünk vízkészlete       
I/3.    A víz körforgása    
I/4.    Környezetvédelem, természetvédelem      
I/5.    A vízi környezetvédelem szükségességének kialakulása     
I/6.    Környezetünk szennyezései nagy vonásokban     
I/7.    A szárazföldi és vízi élettér közötti különbözőség      
I/8.    Az édesvizek megjelenési formái       
I/9.    Vizeink minőségi kívánalmai    
I/10.  Az édesvíz fizikai és kémiai tulajdonságai   
I/10.1. A víz fizikai tulajdonságai    
I/10.2. A vizek kémiai tulajdonságai    
I/10.3. Az élőlények élettevékenységei  
 
II. fejezet. Élet a vizekben      
II/1.     A vízi életet megváltoztató hatások       
II/2.     Életterek a bioszférában       
II/3.     A vízi élettér       
II/4.     Az édesvízi élettér       
II/5.     A vizek élőhelyei      
II/6.     Vizeink legfontosabb élőlény csoportjai      
II/6.1. Baktériumok     
II/6.2. Cianobaktériumok (kék algák)     
II/6.3. Algák    
II/7.     Vizeink legfontosabb állatcsoportjai      
II/7.1. Egysejtű állatok (Protozoa)    
II/7.2. Kerekes férgek (Rotatoria)      
II/7.3. Alsóbbrendű rákok       
II/7.4. Vízi rovarok      
II/8.    Az alsóbbrendű vízi élőlények biológiai és környezetükben végzett tevékenységei        
II/8.1.  Az elbontó baktériumok (oxibionta baktériumok)       
II/8.2. Fotoszintetizáló szervezetek (cianobaktériumok, algák, vízbe visszavándorolt növények)     
II/8.3.  Állatok (kész szervesanyag-evők)      
II/9.    Az életterek tulajdonosai és támadói       
II/10.   A halak szerepe vizeink környezetvédelmében       
II/11.   A hasonló állóvizek élővilágának összehasonlíthatósága     
 
III. fejezet. Vizeink szennyezettsége. Mi lehet a megoldás?       
III/1.  Visszaélések vizeinkkel   
III/2.   A vizek szennyeződése és azok természete       
III/2.1. Városok házi szennyvizei, mint a legfontosabb szennyező forrás a múltban és a jelenben     III/2.2. Az ipari szennyvizekkel való törődés       
III/2.3. A szennyvizekkel és a halélettel együtt törődött a hivatalos szerv      
III/2.4. Vízi környezetvédelmünk és a halállomány    
III/2.5. A Halélettani és Szennyvízvizsgáló Intézet  felosztása és annak következményei       
III/3.    A vízszennyezések törvény adta lehetőségei hazánkban       
III/4.    Mit kellene, és mit lehetne tenni, hogy természetes vizeink tiszták és egészségesek legyenek      
Irodalom

[bezárás x]