Könyvek

Rendelje meg kiadónk könyveit kedvezményes áron, első kézből!
Kínálatunkban változatos témákban találhat olvasnivalót, az agráriumtól a történelmi érdekességekig.
Ráadásul a könyvekért az oldalunkon gyűjtött agropontjaival is fizethet! Aktuális agropont-egyenlege ellenőrzéséhez kattintson ide.

 • Technikaii fejlődés és társadalmi haladás

  Technikaii fejlődés és társadalmi haladás

  Ára: 6215 Ft,-Oldalszám: 476

  A  műben a szerző szándéka szerint olyan átfogó kép bontakozik ki a technika, tágabb értelemben az emberi eszközhasználat értelmezéséről, történetiségéről,...

 • Terményszárítás

  Terményszárítás

  Ára: 3200 Ft,-Oldalszám: 420

  A szá­rí­tá­si fo­lya­ma­tok op­ti­má­lis fel­té­te­lei­nek...

 • Terménytőzsdei opciók

  Terménytőzsdei opciók

  Ára: 2800 Ft,-Oldalszám: 0

  A könyv célja, hogy olvasmányos formában összegezze azon széles körű és sokrétű technikai ismereteket, amelyek általában az opciós — kiemelten pedig a...

 • Természetvédelem, környezetgazdálkodás

  Természetvédelem, környezetgazdálkodás

  Ára: 980 Ft,-Oldalszám: 0

  A kötet közérthetően, de hitelesen mutatja be Magyarország természeti környezetének legfontosabb jellemzőit, jelenlegi állapotát és a környezetgazdálkodás...

 • The Eco-Physiology of Avian Reproduction

  The Eco-Physiology of Avian Reproduction

  Ára: 12000 Ft,-Oldalszám: 284

  Until recently a complex overwiew of the biology of reproduction in birds was lacking in scientific literature. Therefore in March of 2014, a hungarian book of...

 • Tokaji zsidó emlékek

  Tokaji zsidó emlékek

  Ára: 3500 Ft,-Oldalszám: 156

  Nehéz az ártatlanul megölt vidéki zsidóságról, az értelmetlenül elpusztított értékekről írni. Mert a zsidók tragédiája a háborús magyar nemzeti harakiri része...

 • Töpörin az angyal

  Töpörin az angyal

  Ára: 2500 Ft,-Oldalszám: 128

  Bertalan Tivadar (életműdíjas látványtervező, képzőművész, író) legújabb könyvét tartja kezében az olvasó műélvező. 
A szerzőről például Jean Delannoy, a...

 • Történelmi gasztróregény a Bicskei család hagyományos receptjeivel

  Történelmi gasztróregény a Bicskei család hagyományos receptjeivel

  Ára: 3400 Ft,-Oldalszám: 192

  Gasztroregény, nagycsaládi történeti sorsok is egyetemben. Bepillantást enged történelmi famíliánk igencsak zegzugos életébe, sokszor a messzi múltba is...

 • Transzgenikus növények és a világ mezőgazdasága

  Transzgenikus növények és a világ mezőgazdasága

  Ára: 1500 Ft,-Oldalszám: 60

  Ha a Föld egyre gyarapodó népességének igényeit a környezet és a természeti erőforrások elpusztítása nélkül kívánjuk kielégíteni, akkor lépéseket kell tennünk a...

 • Új irányzatok a földhasznosításban

  Új irányzatok a földhasznosításban

  Ára: 2800 Ft,-Oldalszám: 0

  A világ népességének folyamatos növekedése, valamint a mezőgazdasági területek várható eltartóképességének korlátai: az élelmiszerek népek, földrészek közötti...

 • Üvegcserepek

  Üvegcserepek

  Ára: 800 Ft,-Oldalszám: 0

  Több műfajban is kísérletezett Fehér József - versek, újságcikkek és tárcák, novellák - s íme, az első kötet tanúsága szerint a szépprózában lelte meg számára...

 • Válságok és megoldások

  Válságok és megoldások

  Ára: 2300 Ft,-Oldalszám: 92

  A mű fő célja annak bemutatása, hogy miként hatottak az általános törvényszerűségek, és milyen mulasztások terhelik a hatalmon osztozókat.

 • Ver­seny­ké­pes csa­lá­di mo­dell­gaz­da­ság – Józsefmajor

  Ver­seny­ké­pes csa­lá­di mo­dell­gaz­da­ság – Józsefmajor

  Ára: 1500 Ft,-Oldalszám: 0

  A ma­gyar me­ző­gaz­da­ság gyö­ke­res átala­ku­lás idő­sza­kát éli. Meg­vál­toz­tak és ki­for­rat­la­nok a bir­tok- és üze­mi vi­szo­nyok, s át­ren­de­ződ­tek a...

 • Ver­ti­ká­lis ter­mék­pá­lyák – tej, ga­bo­na, hús

  Ver­ti­ká­lis ter­mék­pá­lyák – tej, ga­bo­na, hús

  Ára: 1500 Ft,-Oldalszám: 0

  A ma­gyar me­ző­gaz­da­ság gyö­ke­res átala­ku­lás idő­sza­kát éli. Meg­vál­toz­tak és ki­for­rat­la­nok a bir­tok- és üze­mi vi­szo­nyok, s át­ren­de­ződ­tek a...

 • Vidékfejlesztés az információs korban avagy a lokalitás esélye

  Vidékfejlesztés az információs korban avagy a lokalitás esélye

  Ára: 1200 Ft,-Oldalszám: 0

  Az európai információs társadalom egyszerre jelen és jövő. A globalitással a kistelepülések csak mint közös településcsoportok vehetik fel a versenyt. Ehhez...

[bezárás x]