Könyvek

Rendelje meg kiadónk könyveit kedvezményes áron, első kézből!
Kínálatunkban változatos témákban találhat olvasnivalót, az agráriumtól a történelmi érdekességekig.
Ráadásul a könyvekért az oldalunkon gyűjtött agropontjaival is fizethet! Aktuális agropont-egyenlege ellenőrzéséhez kattintson ide.

 • A fafeldolgozás évgyűrűi

  A fafeldolgozás évgyűrűi

  Ára: 1900 Ft,-Oldalszám: 200

  A fa ma is a legkedveltebb anyagok egyike, közvetlen környezetünk meghatározója.A kiváló szerző az emberiség kezdetétől követi nyomon azt a folyamatot, minek...

 • A fenntartható fejlődés Johannesburg után

  A fenntartható fejlődés Johannesburg után

  Ára: 980 Ft,-Oldalszám: 0

  A környezetvédelem sokak számára ismert, ám nem mindig gyakorolt fogalom. Óvni és védeni fontos környezetünket, de hogy ezért mit is tehetünk, illetve, hogy...

 • A föld ára és bére

  A föld ára és bére

  Ára: 2600 Ft,-Oldalszám: 0

  Szűcs István könyve erősen módszertani beállítottságú, és mindvégig a gyakorlatiság talaján kíván maradni. Azokat a kérdéseket feszegeti, amelyek a gyakorlati...

 • A ga­bo­na­szek­tor piac­elem­zé­se

  A ga­bo­na­szek­tor piac­elem­zé­se

  Ára: 1500 Ft,-Oldalszám: 134

  A ma­gyar me­ző­gaz­da­ság gyö­ke­res átala­ku­lás idő­sza­kát éli. Meg­vál­toz­tak és ki­for­rat­la­nok a bir­tok- és üze­mi vi­szo­nyok, s át­ren­de­ződ­tek a...

 • A halak világának titkai

  A halak világának titkai

  Ára: 1800 Ft,-Oldalszám: 192

  Kászoni Zoltán Budapesten élő, székelyföldi író, halbiológus, halászipari szakmérnök, vadbiológus, szakíró.Számos könyve jelent meg akvarisztika, horgászat,...

 • A hitleri megszállás pusztításai

  A hitleri megszállás pusztításai

  Ára: 3500 Ft,-Oldalszám: 524

  Az első világháborút követő idők jellemzője a területük egy részét elvesztő, sértett államok...

 • A kender és termesztése

  A kender és termesztése

  Ára: 2800 Ft,-Oldalszám: 136

  A termelőknek és szakembereknek egyaránt szóló könyv a magyarországi kendertermesztés botanikai leírását tartalmazza. Foglalkozik a kender biológiájával,...

 • A magyar állattenyesztés nagyjai

  A magyar állattenyesztés nagyjai

  Ára: 2800 Ft,-Oldalszám: 238

  A könyvben azokat a személyiségeket ismerheti meg az olvasó, akik a magyar állattenyésztés alapjait lerakták. A bemutatot személyiségek életművén, alkotásán...

 • A magyar parasztság sorsfordulói (1514-2003)

  A magyar parasztság sorsfordulói (1514-2003)

  Ára: 2000 Ft,-Oldalszám: 178

  A parasztság évszázadokon át a társadalom alapját, a legnépesebb osztályát jelentette. Forrása, szülője, de főleg szenvedője volt a társadalom legtöbb esetben...

 • A magyarországi molylepkék gyakorlati albuma

  A magyarországi molylepkék gyakorlati albuma

  Ára: 2500 Ft,-Oldalszám: 180

  ELŐSZÓHa­zánk ro­var­fa­u­ná­já­nak há­rom, egyen­ként csak­nem tíz­ezer fajt szám­lá­ló rend­je van: a bo­ga­rak (Coleoptera), a hár­tyás­szár­nyú­ak...

 • A mezőgazdaság vonzásában

  A mezőgazdaság vonzásában

  Ára: 2000 Ft,-Oldalszám: 336

  A könyv szerzője a mezőgazdaság vonzásában lefolyt addigi életpályáját kívánja bemutatni, a magyar mezőgazdaságot, s a benne élő embereket szolgálva. Dr....

 • A mezőgazdazdasági vállalkozások önerős fejlesztése

  A mezőgazdazdasági vállalkozások önerős fejlesztése

  Ára: 2500 Ft,-Oldalszám: 174

  A magyar mezőgazdaság teljesítménye a rendszer- és piacváltást követő időszakban jelentősen visszaesett és jelenlegi állapota a legtöbb területen ma is alatta...

 • A parlagfű

  A parlagfű

  Ára: 2000 Ft,-Oldalszám: 96

 • A polgári nyilvánosság kezdetei Magyarországon

  A polgári nyilvánosság kezdetei Magyarországon

  Ára: 1000 Ft,-Oldalszám: 169

  A nyilvánosság fogalmának történelmi értelmezési keretét a publicitás, publikálás, közönség, közterület és a magánszféra kategóriái adják. A sajtó elterjedését,...

 • A pomázi németség zenei hagyatéka

  A pomázi németség zenei hagyatéka

  Ára: 5000 Ft,-Oldalszám: 100

  A Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat egyik legfontosabb feladatának tekinti a helyi németség...

[bezárás x]