2010-ben a „Biodiverzitás Nemzetközi Évében” rá kellett ébredni, hogy az eddigi törekvések kevésnek bizonyultak, hiszen az EU-szintű és globális egyezményekben tett kötelezettségeket messze nem sikerült teljesíteni. Többek között ezt állapították meg az országgyűlés, a kormány és a civil társadalom meghatározó szereplőinek részvételével lezajlott „Civil és kormányzati együttműködés a biológiai sokféleség védelmének érdekében 2010 után” című konferencián november 19-én, Budapesten.

Teljesen új szemléletre, a fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósítására van szükség. A termelési és fogyasztási célú környezethasználat egész rendszerét újra kell gondolnunk. Azokat a gazdálkodási rendszereket kell ösztönöznünk, amelyek összhangban állnak a tájjal, az ökológiai adottságokkal, szavatolják a természeti erőforrások, a biológiai sokféleség fenntartását, garantálják a minőségi és biztonságos élelmiszerellátást, és egyúttal munkát, tisztes megélhetést adnak a lehető legtöbb vidéki honfitársunknak.

Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, és a Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett konferencia célja, hogy bemutassa a biodiverzitás védelem kormányzati és civil célkitűzéseit és feltárja az együttműködés lehetőségeit a közös munka hatékonyabbá tétele érdekében. A „Biodiverzitás Nemzetközi Éve” végéhez közeledik. A globális és európai uniós események tükrében szükséges hazánk feladatait összegezni a következő időszakra a biológiai sokféleség védelmében.

A konferencia megállapította, hogy a minőségi emberi lét legalapvetőbb feltétele a természeti területek, természetes élő rendszerek megőrzése. Az éghajlatváltozás mellett a biodiverzitás védelmét a jövő kiemelt területeként, átfogó célként kell kezelni. Fel kell tárni és nyilvánossá kell tenni a globális problémák összefüggéseit és a tüneti kezelések helyett ezen összefüggések mentén kell a válsághelyzetekre megoldást találni. Garantálni kell a biodiverzitás-védelmi célkitűzések integrációját az ágazati politikákba, a tervezés, jogszabály-alkotás, finanszírozás és a jogérvényesítés során.