Az Amerikai Kutatási Szolgálat (ARS) kutatói az Új-Mexikóban elterülő jornadai Chihuahua-
sivatag vegetációjának klímaváltozástól függő változását vizsgálták. 1858-ban a terület
több mint 80 %-át füvek borították, melyek területaránya 1998-ban 15 % alá esett vissza,
ugyanakkor a Prosopis glandulosa és Larrea tridentata bokrok – a füvek rovására – tért
hódítottak, ellehetetlenítve ezzel a legeltetést.

A kutatók most abban reménykednek, hogy a globális klímaváltozás következményeként a léghőmérséklet emelkedése az eddigi kimondottan száraz klímájú területeken gyakoribb esőzéseket fog előidézni. Ez utóbbi feltevésre alapozva az ökoszisztémában olyan kedvező változások léphetnek fel a vizsgált sivatagi területen, hogy az uralkodó bokrokat ismét a füvek fogják felváltani, reményt adva
a takarmány-termesztésnek. Valóban megnőtt a csapadék mennyisége, minthogy 2004-2008
között – tehát 5 éven keresztül megszakítás nélkül – a korábbiaknál jóval több csapadék
hullott.


E csapadékos időnek köszönhetően a fűfélék megeredtek, a biomassza és a talajfelszínen a
növényi maradványok mennyisége megnőtt, azaz a 80 év előtti áldásos korszak tért vissza
a sivatagi térségbe. A területet ismét legelő állatok népesíthetik be, de körültekintő (és kíméletes) legeltetésre van szükség, ugyanakkor a „támadásra kész” fás szárú növényeket sakkban kell tartani.


Agric.Res. 2012 August.


Klímaváltozás – búzahozamok

Németországban a Johann-Heinrich-von-Thünen Intézetben laboratóriumban és pár szabadföldi kísérletben vizsgálták a hőségszakaszok és a CO2-ben gazdag légkör búza növekedésére kifejtett kölcsönhatásait. 30 C foknál nagyobb hőmérsékleten drasztikus hozamcsökkenés következett be, ugyanakkor a megnőtt légköri CO2-koncentráció a fotoszintézisre, következésképpen a hozamok alakulására kedvezően hatott. A gyakorlatnak is átadható ismeretek bővítésére az elkövetkező 3 évben további kísérleteket végeznek.

Szabadföldi viszonyok között fogják a növényeket rövid idejű hőhatásoknak kitenni úgy,
hogy közben a jelenlegi 395 ppm-es CO2 koncentrációt – a 40 év múlva várható – 550 ppm-
re fogják növelni.

www.topagrar.com/news/Acker.Wetter
...