A CO2-kibocsátás csökkenése mellett még jelentősebb volt a metánkibocsátás csökkenése. (Noha a metánkibocsátás a széndioxid-kibocsátás mértékhez képest mennyiségileg elenyészőnek számít, ám az előbbi környezeti kockázatai húszszoros üvegházhatást idéznek elő.) A metánkibocsátásban tapasztalt csökkenés főleg a hulladéklerakók örvendetes visszaszorulásának köszönhető. (Ismeretes, a lerakókban a hulladék szerves anyagából anaerob metánképző baktériumok metánt termelnek. - Szerk.). De a metános légszennyezés csökkentéséhez a kőszénnel való tüzelés visszaszorulása, valamint a nagy állattartó telepek számának csökkenése is hozzájárult. Az iménti két gázszennyezés visszaszorulása mellett viszont kéjgázból több került a  légtérbe, ami jórészt a N-műtrágyák fokozott mértékű felhasználására és a vegyipar okozta légszennyeződésre vezethető vissza. Összességében Németországban a klímavédelmi célok eléréséhez, vagyis az üvegházhatású gázok jelentős csökkentése érdekében az eddigi törekvésekkel nem szabad felhagyni. Ehhez még az energiatakarékos épületek számának további növelése is kívánatos.

Biodízel-üzemanyagok – légszennyezési modellek

Mind többen hangoztatják a bioüzemanyagok termelésének és felhasználásának fontosságát az üvegházhatású gázok visszaszorításában, valamint az EU vidéki térségeiben a foglalkoztatottsági helyzet javításában. Az is nagy előny, hogy a termelést fenntartható módon lehet megoldani, a földhasználatban ezzel nem idézve elő változást, ugyanakkor a nem EU-s országokban a trópusi esőerdők kivágását ezzel el lehet(ne) kerülni. A bioüzemanyag-termelés fejlesztésében továbbra is érdemes a repcére alapozni, annál is inkább, mivel ezzel a biodízel termelése mellett egyidejűleg olcsó állati takarmányt is elő lehet állítani. A bioüzemanyagok termelésének szorgalmazása mellett nem szabad a biodízelnek a légszennyezés alakulására kifejtett hatásait vizsgáló amerikai modellt szolgai módon az EU-ban átvenni. A két modell között lényeges eltérések vannak. Azt a következtetést sem helyes átvenni, miszerint a repceolajból nyert biodízel értéktelenebb lenne a bioalkoholnál.