Körslatts-ban egy Magnus Bengtsson nevű farmer a gyomok és kártevők elleni küzdelemben olyan módszereket alkalmaz, melyek révén az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni tudja – a ráfordítási költségek leszorítása mellett.

A nevezett ökogazda 1998 óta gazdálkodik a farmon. A csirkefarmja mellett 90 hektár erdővel és 130 hektár szántóval rendelkezik, mely utóbbin termeszti meg (állítja elő) a csirkék takarmányának zömét.

A farmer a SOLMACC európai projekt egyik résztvevőjeként az EU LIFE-program kofinanszírozásában gazdálkodik. A projektben részt vevő gazdaságok úgy maradnak életképesek, hogy a talajművelést, a vetésforgókat, a keletkező tápanyagok újrahasznosítását és az agro-erdőgazdálkodást, a gyomszabályozást az organikus és klímabarát szempontok együttes érvényesítésével végzik.

A svéd gazda természetesen kémiai szereket (peszticideket) nem használ, és arra törekszik, hogy olyan erőteljes, méretes növényeket termesszen, melyek a gyomokat erősen beárnyékolva azokat így természetes úton visszaszorítják.

bio

A svéd gazda természetesen nem használ kémiai szereket – fotó: Shutterstock

Télen a szántókat retek vetésével „takarja” (fedi), tavasszal kultivátorral dolgozik, és közvetlenül az így művelt földbe végzi a vetést. A fákkal és bokrokkal borított erdőt növénytermesztéssel „vegyíti”, lehetővé téve azon az állatok legelését.

Ez az agro-erdőgazdálkodási módszer kedvez a szénmennyiség (CO2) csökkentésének, mindamellett a talaj eróziótól való védelmét is, egyben a biodiverzitás növelését is segíti. Az itt termelt fa biomasszáját tüzelésre használja – a fosszilis tüzelőanyag helyettesítésére.