Maga az LTER olyan hosszú távú ökológiai vizsgálati rendszert jelent, mely nem egyszerűen hosszú időn át végzett ökológiai vizsgálatokat ölel fel, hanem egy kutatási módszertant jelent – meghatározott követelményekkel és feltételekkel. Az LTER módszertana és finanszírozási háttere az Egyesült Államokban alakult ki, miután felismerték, hogy a Nemzetközi Biológiai Program (BP) keretében szervezett mintaterületeken sok szakember bevonásával már hosszútávon folyó vizsgálatok milyen eredményesek lehetnek és milyen távoli eredményeket ígérnek. Az is világossá vált, hogy az LTER kutatóhelyeket hálózatba kell szervezni.környezetvédelem

Az LTER-Austria 2002-ben alakult a LTER-Europe tagjaként. Napjainkban 35 regisztrált telephellyel (állomással) rendelkezik és 20 kutatási intézmény (ezek közül több neves egyetem) kutatását integrálja. A nemzetközi programokból a Tudományos Akadémia finanszírozza működését. Jelenleg Európában az LTER-nek 400 kutatási telephelye van, 100 kutatási intézménye munkájára alapozva. Hogy milyen széleskörű kutatások folynak, elég arra utalni, hogy az északi sarkvidéktől, az alpesi vidékektől a mediterrán termőhelyekig bezárólag folynak a kutatások, mindez ilyen kis országban, mint Ausztria.


Az említett bécsi konferencián hangsúlyozták a tevékenységek és infrastruktúrák jobb összehangolását, a lokalitástól a globálisig terjedő ökoszisztéma-kutatások elmélyítését. Így a klímavédelem, invazív fajok, a szennyeződések okozta gondok a központi témák. Az eddigi mérési eredmények a politikai döntéshozóknak is fontos támpontul szolgálnak, elég arra utalni, hogy a 70-es, 80-as években a légszennyeződésben tapasztalt növekedés ismeretében rendelték el Ausztriában a benzinhez az ólomtilalmat és a fűtőolajban a kéntartalom csökkentését.