Az Agrárminiszter új rendelete (20/2022. (VII. 29.) AM rendelet) értelmében:

„Az eurázsiai hód (Castor fiber) pénzben kifejezett értéke egyedenként 50 000 Ft."

Ugyanakkor nemcsak értékesebb lett a hód, hanem bizonyos feltételek mellett vadászható is:

"Közegészségügyi okból, a légiközlekedés biztonsága, az erdő- és mezőgazdasági termelés biztosítása, valamint a  közérdeket sértő vízkárok megelőzése, mérséklése érdekében – amennyiben természetvédelmi érdeket nem sért és más célravezető megoldás nincs

  • a bütykös hattyú (Cygnus olor)
  • a házi veréb (Passer domesticus)
  • a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo)
  • a  sárgalábú sirály (Larus michahellis)
  • a  sztyeppi sirály (Larus cachinnans)
  • a  seregély (Sturnus vulgaris)
  • a  hörcsög (Cricetus cricetus)
  • az  eurázsiai hód (Castor fiber)

riasztása, elejtése, gyérítése, állományának szabályozása engedélyezhető" – áll a rendeletben.

Hód

Magyarországon megváltozott az európai hódok természetvédelmi státusza – Fotó: Pxfuel

A rendelet szerint az eurázsiai hód gyérítését az erdő- és mezőgazdasági termelés biztosítása, valamint a közérdeket sértő vízkárok megelőzése, mérséklése érdekében a természetvédelmi hatóság engedélyezi.

A rendelet szerint hódokra október 1. és március 31. között lehet vadászni, de ehhez ólomsörét nem használható.

Elbontható a hódgát is, azonban ehhez engedély szükséges.

"Ha a hódgát elbontása nem közvetlen közegészségügyi vagy közbiztonsági okból történik, akkor az elbontás csak abban az esetben engedélyezhető, ha a hódgát által megváltoztatott élőhelyeken élő védett és fokozottan védett fajok védelmének szempontjai nem sérülnek" – fogalmazza meg a rendelet.

A rendelet kitér arra is, hogy a hódgát elbontásának engedélyezés során mérlegelni kell a vízellátottságára gyakorolt hatásait, és a bontás vadon élő őshonos szervezetekre, valamint a víztestek morfológiai állapotára gyakorolt esetleges negatív hatásait.