„Zöld költségvetés” vitái az EU-ban

Az EU-ban a környezetvédelmi projektek jövőbeli finanszírozását illetően ellentétes nézetek csaptak össze. Az EU javaslata értelmében ezekre 20 %-kal több pénzt fordítanának a kohéziós, kutatási és mezőgazdasági alapok rovására. Számos képviselő szerint a kohéziós alapokat  nem lenne célszerű környezetvédelmi és klímavédelmi megfontolásból ilyen módon  megnyirbálni. A zöld csoportok persze a „fontoskodókat” igyekeznek lecsendesíteni, a „zöld gazdaság”-ba való befektetések fontosságára hivatkozva.

(EurActiv.com)

Gyarapodó zöld munkahelyek Kínában – az erdőgazdaságban is

Kínában az elmúlt évtizedekben, de különösen a 11. ötéves terv (2006-2010) során a „zöld fejlesztésre” a gazdaságnak szinte valamennyi vezető szektorában nagy súlyt fektettek. A „zöld átállás”-nak köszönhetően a „zöld munkahelyek” száma jelentősen megugrott, miközben sikerült a káros környezeti hatásokat jelentősen csökkenteni. Különösen három vezető ágazatban (energiaipar, szállítás, erdőgazdaság) érdemes a „zöld fejlesztéseket” kiemelni, ezek közül is az utóbbiról ejtünk itt pár szót.

A kínai erdők természeti forrásai igen gazdagok, elég arra utalni, hogy a hazai erdőkben több mint 1800 állatfajt, több mint 2000 fafajt és több mint 6000 cserjefajt tartanak számon. Közülük több száz faj egyedül csak Kínában fordul elő. Az erdőterületek megőrzése a „zöld átálláshoz” ezért elengedetlenül fontos, ezen belül is a – fagazdasági tevékenységen kívül – 3 alszektort tartanak jelentősnek gazdasági és foglalkoztatottsági szempontból. Ezek: erdősítés, erdőgazdálkodás (forest management), erdei turizmus. Az erdősítések, erdőtelepítések révén 2011-2021 között évi 1,1 millió új munkahelyre számítanak, de a legfrissebb erdősítések révén nyomban 1 millió új munkahely születik. Az erdei turizmus is nagy fejlődésnek indult, a több mint kétezer erdei nemzeti parknak köszönhetően. Ezen a téren 2020-ig 1 millió „zöld munkahely” (green job) teremtődik meg. Az erdőgazdaság az energiaiparral és szállítóiparral együtt 2020-ban legalább 4,5 millió zöld munkahelyről  tud gondoskodni, ami jól jelzi, hogy a zöld munkahelyek tömeges megteremtésére Kínában óriási lehetőségek kínálkoznak.

(worldwatsch.org/bookstore/publication)

A GMO-előírások enyhítése?

Németországban mind többen szeretnék az EU-s géntechnikai előírások szigorát enyhíteni. Az EU fogyasztói ügyekkel foglalkozó biztosa, John Dalli szeretné az élelmiszerek géntechnológiai nullás toleranciaértékét 0,1 %-ra emelni. A német agrárminiszter, Ilse Aigner viszont a szabályok fellazítása ellen határozott fellépést helyezett kilátásba, noha a szövetségi tartományok a jövőben több jogot kapnak arra, hogy maguk döntsenek a GMO-növények termesztését illetően. Abban is szabad kezet lehet nekik adni, hogy mekkora távolságok legyenek a GMO-s és hagyományos növényekkel fedett parcellák (táblák) között. A miniszter asszony merevnek tűnő álláspontját mind több oldalról bírálják, többek között legerősebben a Gabona Klubból. Ez utóbbi szervezet szerint nemcsak a toleranciaszintek bevezetése, a jelenlegi szabályozások enyhítése, hanem  GMO-nyomok megbízható kimutatására az analitikai módszerek egységesítése is fontos lenne. Ha egy adott harmadik országból érkező szállítmányban minimális GMO-szennyezést fedeznek fel az országban, a szállítmányt vissza kell küldeni. Ezt megakadályozandó érdemes lenne a 0,1 %-os határértéket engedélyezni – javasolják a gabonakereskedők.

www.topagrar.com/news/home-top.News