A Regionális Környezetvédelmi Központ (Regional Environmental Center - REC) által kiírt, a Nemzeti-alkalmazkodási Hálózat kialakítása (CLIM-NET/HUN) elnevezésű pályázat nyertes konzorciumának elsődleges célja az Európai Uniós országok – köztük Magyarország – felkészítése a napjainkban már vitathatatlanul érezhető klímaváltozásból következő, kedvezőtlen hatások kivédésére. A projekt nyitórendezvényét június 24-én tartották a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központban, Szentendrén.

klímaváltozás

fotó: Shutterstock

Az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 program végrehajtására Magyarország Együttműködési Megállapodást írt alá Norvégia, Izland és Lichtenstein képviselőivel „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Magyarországon” elnevezésű program megvalósítására. A program átfogó célja, hogy elősegítse az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást, mélyítse az éghajlatváltozás hatásairól és a felmerülő problémák kezelésével kapcsolatos ismereteket, növelje a társadalom klímaváltozás témája iránti fogékonyságát.

A EGT Alap HU04 Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz program, C2 – Helyi adoptációs kapacitásfejlesztési alprogram kiírás keretében benyújtott „Nemzeti-alkalmazkodási hálózat kialakítása (CLIM-NET/HUN) című projekt egyik nyertese, a DIPOL konzorcium bemutatta megvalósítandó programját. A nyitórendezvény résztvevői megismerhették a konzorcium tagjait és szerepvállalását, a szakmai háttéranyagokat, tanulmányokat, az oktatási tematika főbb témaköreit, a norvégiai tapasztalatok adaptációját, a képzésbe bevonandó célcsoportokat, a mintaprojektek célját, a szakértői hálózat tervezett rendszerét, a programhoz kapcsolódó eseményeket, konferenciákat, illetve a kommunikáció és a médiakampány főbb üzeneteit.


A többek között geológusokból, fizikusokból, közgazdászokból, vizsgálólaboratóriumi szakemberekből, illetve társadalomtudományokkal foglalkozó specialistákból álló csapat minden erejével azon lesz, hogy főként az emberi tevékenységből származó (antropogén) légköri szennyezők által előidézett éghajlat-változási hatások a lehető legkisebb hatást gyakorolják hazánk gazdasági és társadalmi életére. A konzorcium tagjai vállalták, hogy működési területükön az érintett önkormányzatok, civil szervezetek és esetenként a személyesen érdeklődő laikusok számára is előadásokat tartanak a klímaváltozás és annak hatásai kivédése tárgyában. A konzorcium céljának sikeres megvalósítása érdekében a tagok állandó eszmecserét folytattak a norvég szakemberekkel.

A rendezvényen megnyitó beszédet mondott Dr. Fegyveres Fiskál Gábor, a DIPOL Intézet Kft. igazgatója, aki Prof. Dr. Carlo Aall, norvégiai Western Norway Research Institute szakértőjének előadását is megtartotta, Bonifertné Szigeti Márta a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központot (REC) mutatta be, Bálint Judit, ugyancsak a REC munkatára a programról beszélt, és bemutatkoztak a konzorciumi tagok is, köztük Dr. Szigeti Tamás János, a WESSLING Hungary Kft. értékesítési és üzletfejlesztési igazgatója. A WESSLING Hungary Kft. független laboratóriumban dolgozó, környezetvédelemben jártas munkatársai a pályázat programjához környezeti elemzésekkel és a környezeti elemek laboratóriumi vizsgálatával járulnak hozzá, illetve természetesen részt vesznek a konzorcium által végzett tudományos és gyakorlati munka közzétételében is.