1. kép Kukoricamoly (Fotó: Szélles Tibor)

A kukoricamoly első nemzedékének megjelenése és károsítása elsősorban a termés mennyiségére van negatív hatással, a második a minőséget ronthatja a mikotoxinok megjelenésének elősegítésével. Az ellenük való célzott védekezéssel ezeket a veszteségeket csökkentheti a termelő, ezzel párhuzamosan a jövedelmezőséget is javíthatja.

A védekezés első és legfontosabb eleme: a megfelelő időzítés.

Az FMC-Agro 2020-ban is országos rovarcsapda-hálózatot működtet, melyek fogási eredményei az Evalio® AgroSystems weboldalán és applikációjában megtekinthetőek. Ez az alkalmazás azokat segíti, akiknek nincs lehetőségük önállóan elvégezni az előrejelzést. A gazdálkodás térségében található csapdák fogási adatai megismerhetők, ezáltal a rajzáscsúcs is meghatározható, mely nagy segítség az optimális védekezési idő kiválasztásában. Az 1. ábra az első nemzedék rajzáscsúcsának könnyű meghatározását mutatja be.

1. ábra: Kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) rajzásgörbe (Csabacsűd, Békés-megye, 2019) – Forrás: Evalio® AgroSystems (FMC)

A kukoricamoly első nemzedéke elleni védekezést a rajzáscsúcs kialakulása után 6-8 nappal érdemes célzottan elvégezni, a lárvák kelésének időszakában. A tartamhatással és felszívódó tulajdonsággal rendelkező Coragen® rovarölő szer használatával a hatékony védekezési időintervallum megnyújtható a rajzáscsúcs után akár 3-4 héttel is.

2019-ben szerencsés módon a kukoricamoly 1. nemzedéke ellen elvégzett védekezés a gyapottok bagolylepke lárváinak induló károsítása ellen is hatással volt, ami nagymértékben csökkentette annak gazdasági károkozását. Egyes termőhelyeken a rajzásmegfigyelés alapján a 2. nemzedék óriási egyedszáma miatt ismételt védekezésre volt szükség.

2. ábra Kukoricamoly 2. nemzedékének rajzáscsúcsa (Csabacsűd, 2019)

Második szempont: a fertőzés mértékének meghatározása.

A kukoricaállományunk helyszíni bejárásával és a károsított tövek megszámolásával bizonyosodhatunk meg a védekezés szükségszerűségéről. Ha 100 egymást követő kukoricanövényből a károsított tövek száma a 20 %-ot meghaladja (2. kép), biztosak lehetünk benne, hogy a védekezés megmentett termése a növényvédő szer és kijuttatásának költségét fedezi. Nagyobb fertőzés esetén jelentős megtérülésről beszélhetünk, azaz jövedelmezőbb kukoricatermesztésről.

2. kép Megfestett károsított tövek a fertőzés erősségének láthatóságáért (Fotó: Hőgye Szabolcs)

Normál fertőzési erősségnél a moly első nemzedéke vándorol és ahol azok „gyökeret vernek”, ott történik meg a második nemzedék kialakulása. Ha az elsőket elpusztítjuk, nincs második. Erős fertőzés esetén, a kukoricatáblákból kiirtott molyok helyére a szomszédos (kezeletlen és „túlfertőzött”) állományokból bevándorolnak a molyok az első nemzedéktől mentes táblákba. Ilyen esetekben a védekezés megismétlése válhat szükségszerűvé!

Harmadik szempont: a rovarölő szer kiválasztása.

Az FMC-Agro a Coragen® rovarölő szert ajánlja a fenti problémák megoldására. Miért?

  • Tartamhatásából eredően a kijuttatást követő 12-14 napon keresztül a lárvák mindegyike találkozik a szerrel, majd elpusztul.
  • Kontakt és gyomorméreg hatással is rendelkezik, valamint a növényi részekbe is felszívódik és a növény felületén is megkötődik. Így garantálja a biztos rovarölő hatást.
  • Gyors hatású, a lárvák teljes pusztulása 2-4 nappal a kezelés után bekövetkezik.
  • Meggátolja a lárvák táplálkozását a kukorica levelén és a csövön, megakadályozza a szárba való berágást.
  • Időjárástól független, a hőmérséklet, a csapadék mennyisége és az UV erőssége nem befolyásolja a hatékonyságát.
  • A permetlé beszáradása után szinte azonnal folytatható kézi munka a növényállományban.
  • Kíméletes a hasznos élő szervezetekre, méhekre is.
  • A mikotoxinok által okozott minőségi termésveszteség csökkentésére alkalmas készítmény.

Megmentett termés

Az évek óta végzett üzemi kezelések többlettermés eredményei önmagukért beszélnek: 4 év 21 helyszínén végzett mérések eredményeképpen a fertőzési szint függvényében a megmentett termés 400-1200 kg között realizálható.

3. kép, Coragen®-es kezelés eredményeként elpusztult kukoricamoly, Kondoros, 2019 (Fotó: Hőgye Szabolcs)

A minőség védelme

A kukoricamoly és gyapottok bagolylepke lárvák rágásának nyomán a kukoricacsövek sebzéseinek környezetében kórokozók jelennek meg, végeredményként pedig azok toxinjaik. Mivel a toxinok az értékesítést is nehezítik, illetve a felvásárlási árat is csökkentik, az ellenük való védekezés egyben gazdasági kérdés is. A rovarok rágásai elleni védelem a leghatékonyabb és legegyszerűbb módja a probléma kialakulásának megakadályozásában.

A kezelt és kezeletlen állományok toxintartalmának megállapítása érdekében 2019-es szakértői vizsgálatunk során három kezeletlen mintavételére került sor: silózás előtti silókukoricacsövekből, betakarítás előtti száraz silókukoricából és érett szemeskukorica-táblarészből. Ezeket a mellettük lévő és a kukoricamoly első nemzedéke ellen Coragen® rovarölő szerrel kezelt táblarészekből vett mintákkal vetették össze.

Minta DON (mg/kg) AFB1 (mg/kg) FB1 (mg/kg) T2 (mg/kg) ZEA (mg/kg)
KEZELETLEN MINTA (siló) 2,9 <LOD 0,7 0,005 0,5
KEZELETLEN NEM HŰTÖTT 2,9 <LOD 20,7 0,11 <LOD
KEZELETLEN HŰTÖTT 9,6 <LOD 8,4 0,17 <LOD
Coragen® KEZELT MINTA (siló) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD
Coragen® KEZELT NEM HŰTÖTT <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD
Coragen® KEZELT HŰTÖTT <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD

3. ábra kezeletlen és Coragen® kezelésben részesült kukoricacsövek toxin tatalma.
forrás: Food Spektrum Nonprofit Kft., 2019. (<LOD jelentése: kimutathatósági határérték alatt)

A vizsgálat eredményeképpen a mintavétel időszakában uralkodó száraz időjárás ellenére a rovarrágott csövek toxintartalma jelentős volt (több toxinféleség, magas mennyiségben), míg a Coragen® rovarölővel védett, rágásmentes csövek esetén toxintartalmat nem lehetet kimutatni.

Az elmúlt évek tapasztalatait összegezve elmondható, hogy a kukoricamoly és a gyapottok-bagolylepke 20% feletti fertőzöttségi szintje felett a károsítások megakadályozásával jó termést és egészséges szemeket lehetett betakarítani a Coragen® kezelés eredményeként.

kukorica

4. kép Károsított  (balra) és „védett” (jobbra) kukoricacső (Fotó: Hőgye Szabolcs, Mezőhegyes 2019)

Aktuális

Az idén különösen korán, május 16-án észleltük az első kukoricamoly imágók megjelenését az FMC rovarmonitoring csapdahálózatában. Szabadszálláson, Mártélyon, Küngösön, Kardoskúton és Kondoroson is megjelent már a kukoricamoly, az enyhe tél és a száraz tavasz következtében mintegy 10 nappal korábban, mint 2019-ben. A felsorolt tényezők következtében erős korai megjelenésre és kártételre számíthatunk. Érdemes nyomon követni a kártevő megjelenését az Evalio® AgroSystems felületén, hogy időben felkészülhessünk a védekezésre.

www.fmcagro.hu
FMC-Agro Hungary Kft.

A növényvédő szereket biztonságosan és felelősséggel használja! Kérjük mindig kövesse a készítmény címkéjén leírtakat annak alkalmazásakor!
Az ® jellel jelölt termékek az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.