AGROINFORM

AGROmashEXPO promóciós nyereményjáték

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

 

1. A(z) AGROmashEXPO promóciós nyereményjáték nyereményjátékot az Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Angol u. 34., Cg.: 01-09-325609, adószám: 26351409-2-42) szervezi és bonyolítja. Az AGROmashEXPO promóciós nyereményjáték nyereményjátékon való részvétel feltétele jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadása.

 

2. A játék időtartama: 2019. január 04. 0:00 perctől – 2019. január 20. 23:59 percig

 

3. A játékban való részvétel módja és általános feltételei: a játékban a játék időtartama alatt a(z) https://www.agroinform.hu/ hirdetes_feladas oldalon keresztül, az Agroinform.hu oldalon apróhirdetést feladó természetes személy vehet részt.

A játékban nem vehetnek részt az Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, mindezek a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint mindazok a személyek, akik jelen promóciós játék létrehozatalában és kivitelezésében részt vettek.

A játékban történő részvételre való jelentkezés a Weboldalon történik, apróhirdetés feladással. A résztvevő a jelentkezéssel egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén 6. pontban meghatározott személyes adatai az ott megnevezett módon közzétételre kerüljenek.

A nyereményjáték során a résztvevők alábbi személyes adatainak kezelése történik:

- név

- e-mail cím

- telefonszám

Az adatkezelés a játék befejezéséig, illetve a nyeremény nyertes résztvevő részére történőátadásig (adatkezelés céljának megvalósulásáig) tart.

Az adatkezelés célja a játékban való részvétel és a sorsolás biztosítása, továbbá nyertesértesítése a sorsolás eredményéről, valamint a nyeremény átadásának biztosítása nyertesrészére.

Adattovábbítás harmadik személy részére nem történik. Résztvevő a nyereményjátékra történő jelentkezéssel hozzájárul a személyes adatainak e célból történő kezeléséhez.

A személyes adatok kezelésének részletes szabályaival kapcsolatban részletes tájékoztató található a http://www.agroinform.com/gazdasag/adatvedelmi-nyilatkozat-20211 linken.

 

 

4. Nyeremények:

1000 db AGROmashEXPO és AgrárgépShow kiállítás belépő jegy.

 

5. A sorsolás időpontja, helyszíne:

A sorsolásokra az alábbi időpontban kerül sor:

2019. január 21. 10:00

 

A sorsolások helyszíne: 1149 Budapest, Angol u. 34.

 

6. Nyertesek: minden sorsolás alkalmával a szervező 1000 db nyertest sorsol ki. A sorsolást követően a nyertes(eke)t a szervező a regisztrált felhasználói profilhoz kapcsolódó e-mail címen e-mailben, a sorsolást követő 3 munkanapon értesíti. A nyeremény átvételére kizárólag személyesen, a személyazonosság igazolásával, 2019.01.23-2018.01.26 közötti bármelyik napon, 9:00-14:00 között lehetséges a Hungexpo I.-es illetve III.-as fogadócsarnokában. A nyeremény elszállításáról a nyertes köteles gondoskodni! A nyertes kártérítésre nem jogosult, amennyiben a nyeremény átvételére önhibájából nem kerül sor. A nyeremény készpénzre nem váltható át. A nyeremény másra nem ruházható át. Amennyiben a nyertes cselekvőképessége korlátozott, vagy cselekvőképtelen, a nyeremény átvételére kizárólag törvényes képviselőjével együttesen jogosult. A nyeremény nyertes részére történő átadását követően a nyeremény elvesztéséből eredő minden felelősség a nyertesre száll át, az Agroinform Média Kft. ezzel kapcsolatban minden felelősségét kizárja.

Az Agroinform Média Kft. nem minősül az AGROmashEXPO és AgrárGépShow szervezőjének, ezen okból kizárja felelősségét minden olyan esemény kapcsán, amely az AGROmashEXPO és az AgrárGépShow során résztvevőt érinti, továbbá nem tehető felelőssé, amennyiben az AGROmashEXPO és AgrárGépShow rendezvények nem felelnek meg résztvevő elvárásainak.

 

7. Egyéb rendelkezések: az Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult arra, hogy jelen promóciós játékot bármely időpontban bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból megszüntesse vagy a jelen játékszabályzatot megváltoztassa, ebben az esetben gondoskodik a játék résztvevőinek megfelelő tájékoztatásáról. A játékszabályzat módosítása a Weboldalon történő közzététellel válik hatályossá. Az Agroinform Média Kft. a hibásan vagy hiányosan megadott adatokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kárért felelősséget nem vállal. Az Agroinform Média Kft. kizár mindenféle, a jelen promóciós játék esetleges hibájából, hiányosságából, hibás működéséből eredő kártalanítás vagy kártérítés iránti igényt.

 

Budapest, 2019.január 03.