A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal, valamint piacszabályozási intézkedésekkel kapcsolatos fontosabb 2007. évi határidők

Területalapú támogatás

Támogatási kérelmek benyújtása:

Határidő: 2007. május 15.

Támogatási kérelmek benyújtása jogkövetkezmény mellett

Határidő: 2007. június 11.

Támogatási kérelem módosítása

Határidő: 2007. május 31.

Támogatási kérelem módosítása jogkövetkezmény mellett

Határidő: 2007. június 11.

Támogatás kifizetése

Határidő: 2007. december 1. – 2008. június 30.

Szárított takarmány támogatása

A november hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása

Határidő: 2007. január 14.

A decemberben megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása
Határidő: 2007. január 15.

Jelentés küldése a 2006/2007-es gazdasági év harmadik negyedévében (október 1-től december 31-ig) beszállított zöldtakarmány nedvességtartalmáról és a mesterségesen szárított takarmány előállításához igénybe vett energiafogyasztásról

Határidő: 2007. január 31.

A december hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása

Határidő: 2007. február 14.

A januárban megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása
Határidő: 2007. február 15.

A január hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása

Határidő: 2007. március 17.

A februárban megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása
Határidő: 2007. március 15.

A február hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása

Határidő: 2007. április 14.

A márciusban megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása
Határidő: 2007. április 15.

A március hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása

Határidő: 2007. április 15.

Az áprilisban megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása
Határidő: 2007. május 15.

Az április hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása

Határidő: 2007. június 14.

A májusban megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása
Határidő: 2007. június 15.

A május hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása

Határidő: 2007. július 15.

A júniusban megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása
Határidő: 2007. július 15.

Jelentés küldése a 2007/2008-as gazdasági év első negyedévében (április 1-től június 30-ig) beszállított zöldtakarmány nedvességtartalmáról és a mesterségesen szárított takarmány előállításához igénybe vett energiafogyasztásról

Határidő: 2007. július 31.

A június hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása

Határidő: 2007. augusztus 14.

A júliusban megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása
Határidő: 2007. augusztus 15.

A július hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása

Határidő: 2007. szeptember 14.

Az augusztusban megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása
Határidő: 2007. szeptember 15.

Az augusztus hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása

Határidő: 2007. október 15.

A szeptemberben megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása

Határidő: 2007. október 15.

Jelentés küldése a 2007/2008-as gazdasági év második negyedévében (július 1-től szeptember 30-ig) beszállított zöldtakarmány nedvességtartalmáról és a mesterségesen szárított takarmány előállításához igénybe vett energiafogyasztásról

Határidő: 2007. október 31.

A szeptember hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása

Határidő: 2007. november 14.

Az októberben megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása
Határidő: 2007. november 15.

Az október hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása

Határidő: 2007. december 15.

A novemberben megkötött szerződésekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása
Határidő: 2007. december 15.

A rostgyártás támogatása

Jóváhagyott elsődleges feldolgozó részéről a 2007/2008-os gazdasági évre vonatkozó támogatási kérelem és rostkender termeltetési-szerződések benyújtása

Határidő: szeptember 20.

Jóváhagyott elsődleges feldolgozó részéről a 2005/2006-ös gazdasági év 4. feldolgozási periódusára vonatkozó feldolgozási nyilatkozat benyújtása

Határidő: január 31.

Jóváhagyott elsődleges feldolgozó részéről a 2006/2007-ös gazdasági év 1. feldolgozási periódusára vonatkozó feldolgozási nyilatkozat benyújtása

Határidő: január 31.

Jóváhagyott elsődleges feldolgozó részéről a 2005/2006-ös gazdasági év 5. feldolgozási periódusára vonatkozó feldolgozási nyilatkozat benyújtása

Határidő: május 31.

Jóváhagyott elsődleges feldolgozó részéről a 2006/2007-ös gazdasági év 2. feldolgozási periódusára vonatkozó feldolgozási nyilatkozat benyújtása

Határidő: május 31.

Jóváhagyott elsődleges feldolgozó részéről a 2006/2007-ös gazdasági év 3. feldolgozási periódusára vonatkozó feldolgozási nyilatkozat benyújtása

Határidő: szeptember 30.

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretébe tartozó támogatások

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

Kérelmek benyújtása (2007-től évente kell kérelmet benyújtani, nincs külön támogatási és kifizetési kérelem)

Határidő: 2007. május 15. közvetlen területalapú támogatással együtt (azonos nyomtatványon)

Agrár-környezetgazdálkodás támogatása

Támogatási kérelmek benyújtása

Jelenlegi állás szerint 2007-ben nem várható.

Kifizetési kérelmek benyújtása

Határidő: 2007. május 15. közvetlen területalapú támogatással egyidőben (azonos nyomtatványon)

Mezőgazdasági terület erdősítésének támogatása

Kifizetési kérelmek benyújtása

A jogcím végrehajtását szabályozó rendelet módosítása folyamatban van.

Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működtetésének támogatása

Támogatási kérelmek benyújtása

Határidő: még nem meghatározott (EMVA szabályozás szerint)

Kifizetési kérelmek benyújtása

Határidő: 2007. május 31. - június 30.

Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása

Támogatási kérelmek benyújtása

Határidő: még nem meghatározott (EMVA szabályozás szerint)

Kifizetési kérelmek benyújtása

Határidő: 2007. július 1–31.

Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfelelés elősegítésének támogatása

Támogatási kérelmek benyújtása

Határidő: még nem meghatározott (EMVA szabályozás szerint)

Kifizetési kérelmek benyújtása

Határidő: 2006. november 1.- 2007. január 31. (rendeletmódosítást követően várhatóan 2007. április 30.)

Tejkvóta rendszer

Felvásárlók havi kimutatása

Felvásárlók előző havi beszállításokra vonatkozó kimutatása

Beérkezési határidő: minden hónap 15-e.

Felvásárlók és közvetlen értékesítést folytató termelők éves kimutatása

A közvetlen értékesítésről szóló éves kimutatás, valamint a felvásárlók által felvásárolt tejmennyiségekről szóló éves kimutatás

Beérkezési határidő: 2007. május 12.

Fizetési kötelezettség teljesítése

A kvótatúllépésért, vagy kvóta nélküli termelésért megállapított fizetési kötelezettség teljesítése

Határidő: szeptember 1.

Egyéni kvóták ideiglenes, illetve végleges átengedése

Egyéni kvóták ideiglenes, illetve végleges átengedése iránti kérelmek benyújtása, a szerződéskötést követő 15 napon belül

Határidő: egységesen folyó kvótaév december 31.

Egyéni kvóták átcsoportosítása véglegesen (december 31-ig lehetett benyújtani)

A két kvótatípus közti végleges átcsoportosítás iránti kérelmek benyújtása

Határidő: 2006. december 31.

Egyéni kvóták átcsoportosítása ideiglenesen (folyó kvótaév utolsó napjáig történő átcsoportosítás)

A két kvótatípus közti ideiglenes átcsoportosítás iránti kérelmek benyújtása

Határidő: 2007. február 28.

Vis maior kérelmek

Vis maior esetek bejelentése

Határidő: az ok keletkezésétől számított 30 nap, vagy akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 30 nap, de legkésőbb az adott kvótaév végétől számított 45 nap.

Állatalapú támogatások

Anyajuhtartás támogatás

Benyújtási határidő: rendelet hiányában nem ismert

Anyatehéntartás támogatás

Benyújtási határidő: rendelet hiányában nem ismert

Hízottbika-tartás támogatás

Benyújtási határidő: rendelet hiányában nem ismert

Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatás: a 2007-es területalapú támogatáson kell jelezni

Kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuhtartás támogatás: a 2007-es területalapú támogatáson kell jelezni

Állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságok

Anyajuhtartás támogatás

- végleges átruházás (adás-vétel)

Benyújtási határidő: a 2006-os támogatási határozat készhez vételét követő 90 napon belül

- ideiglenes átruházás (bérlet)

Benyújtási határidő: 2006-os támogatási határozat készhez vételét követő 90 napon belül

- lemondás az országos tartalék javára

Benyújtási határidő: bármikor

- jogosultság igénylés

Benyújtási határidő: a 2007-es támogatási kérelmen

Anyatehéntartás támogatás

- végleges átruházás (adás-vétel)

Benyújtási határidő: a 2006-os támogatási határozat készhez vételét követően, legkésőbb a 2007-es anyatehéntartás támogatás benyújtási időszakának kezdete előtti harminc nappal

- ideiglenes átruházás (bérlet)

Benyújtási határidő: a 2006-os támogatási határozat készhez vételét követően, legkésőbb a 2007-es anyatehéntartás támogatás benyújtási időszakának kezdete előtti harminc nappal

- lemondás az országos tartalék javára

Benyújtási határidő: bármikor

- jogosultság igénylés

Benyújtási határidő: a 2007-es támogatási kérelmen

Az intervencióval kapcsolatos határidők

Gabona intervenciós felvásárlása

A 2006/2007-es intervenciós időszakban a felajánlások beadásának vége: május 31.

A 2007/2008-as intervenciós időszakban a felajánlások beadásának kezdete: november 1.

Gabona intervenciós tárolása

A raktár-üzemeltetők éves készletjelentése: október 10.

A raktár-üzemeltetők havi készletjelentése: a tárgyhót követő 10-ig.

Hántolatlan rizs intervenciós felvásárlása

Első időszakban a felajánlások beadásának kezdete: április 1.

Első időszakban a felajánlások beadásának vége: április 9.

Második időszakban a felajánlások beadásának kezdete: június 1.

Második időszakban a felajánlások beadásának vége: június 9.

Hántolatlan rizs intervenciós tárolása

A raktár-üzemeltetők éves készletjelentése: október 10.

A raktár-üzemeltetők havi készletjelentése: a tárgyhót követő 10-ig.

Cukor intervenciós felvásárlás

2006/2007-es gazdasági évben termelt cukor benyújtásának határideje: 2007. szeptember 30.

Cukor intervenciós tárolása

A raktár-üzemeltetők éves készletjelentése: október 10.

A raktár-üzemeltetők havi készletjelentése: a tárgyhót követő 10-ig.

Asztali bor magántárolás

Ígérvény iránti kérelmek beküldése: 2007. február 15.

Változás-bejelentő lap és mellékleteinek beküldése

Beérkezési határidő: a változás kezdetét megelőzően 15 nappal, minőségi változás esetében a bejelentés határideje a minősítési bizonylat kézhezvételétől számított 5. munkanap.

Támogatási kérelem beküldése:

Beérkezési határidő: a kitárolás megkezdése előtt 45 nappal, de legkésőbb október 15-ig.

Intervenciós alkoholtárolók felajánlása

Határidő: folyamatos

Melléktermék kötelező lepárlásából származó intervenciós alkohol felvásárlása

A felajánlások és mellékleteinek beküldése

Határidő: a lepárlás időpontjára vonatkozó borpiaci év végét követő november 30.

Vaj és tejszín magántárolás támogatása

A kérelem beadásának határideje: szeptember 15.

Vaj intervenciós felvásárlása

A kérelem beadásának határideje: augusztus 31.

Soványtejpor intervenciós felvásárlása

A kérelem beadásának határideje: augusztus 31.

Vaj intervenciós tárolása

A kérelem beadásának határideje: február

Soványtejpor intervenciós tárolása

A kérelem beadásának határideje: február

Intervenciós készletből származó élelmiszersegély a legrászorulóbb személyek számára (feldolgozók)

A kérelem beadásának határideje: február, április, május (tervezett határidők!)

Intervenciós készletből származó élelmiszersegély a legrászorulóbb személyek számára (segélyszervezetek)

A kérelem beadásának határideje: január 5.

Piaci támogatásokra vonatkozó határidők

és a további MVH Információk megtekintéséhez kattintson ide ť